čekati na jaro. Což jsme k tomu odsouzeni! Roste roztrpčení a nenávist proti sovětské vládě. Stále a stále stojíme. Na úmluvu mezi N. R. a sovětem ohledně vzdání zbraní se hledí nedůvěřivě.

Vaníček, Skoták, Koudelka z O. N. R. přešli ke komunistům. Též Hašek a Dr. Růžička.

4. V.

Jsou ruské velikonoce. Zítra hod Boží velikonoční. Snad poslední na ruské půdě.

Hotovost rotného jmění na zač. května:

rotný fond82,20 R
pro raněné260,50 R
fond kuchyně-,75 R
knihovna10,10 R
lávka531,83 R

Knihovna knih 183, a to: českých 57, ruských 104, polských 7, francozkých 9, anglických 6; ostatní 123, a to brožur českých 5, ruských 43, žurnálů 75.

Celkem tedy v knihovně 306 svazků.

5. V.

Fičí severák, takže všichni sedíme doma v tepluškách. Venku není příjemně, je skutečná zima a jinde již jaro. Oslava dnešního svátku záleží v zlepšení obědu a večeře. Dostali jsme 2 ruble, které jsme dali na kuchyň.

6. V.

Nemá se choditi do okolí, aby se nezavlekly nakažlivé nemoce. V Penze pracují neúnavně naši komunisti, proto stále stojíme. V Moskvě ubytoval se německý vyslanec, hrabě Mierbach. Bude hájiti německé zájmy v Rusku. Zajatcům zakázáno vstupovati do rudé armády, chce si je Německo odvésti domů. Potřebuje vojáky na francouzký front. Trocký přikázal, že se mohou přijímati zajatci jen takoví, kteří mají ruské poddanství.

Od nás odešli k bolševikům: Kolínský (vyloučen z naší části pro prodej státních věcí) a Blahoš z téhož důvodu. Dozvěděli jsme se, že i sběhové z Ukrajiny Mirvald, Tříska, Němeček, Beneš a Strejcovský (zastřelen v Bugulmě) jsou u bolševiků. Většinou "výkvět" z českého vojska. Málo kdo šel z ideálního přesvědčení.

7. V. - 9. V.

Se čtvrtým plukem se dorozumíváme "telegramy"

46