jsme zradili Rusko, které nás živilo a oblékalo. Utíkáme před Němci. Tak informovali také Češi o Českém slavném národě.

28. IV.

Dnešní příkaz byl nám čten po česku. Je to první český příkaz. Opět krok k osamotnění našeho vojska. Přišla dodatečná vyznamenání za boj u Zborova. Kokardy zaměňují se stužkou.

O 1/2 4 odjíždíme do Serdobska. Jízda krátká. Zde stojí vlak 1. divise a 3. baterie. Hledáme známé.

29. IV. - 30. IV.

Serdobsko vzorné čisté nádraží, kterého jsme již dlouho neviděli. Krajina příjemná. Je zde chvojí a proto dokončujeme dekorační práce vagonů. Obrazy dělány za pomocí látek barevných, kůry březové, kůže, slámy a p.

1. V.

Rota připravuje se oslaviti dnešní den - oslaviti první máj. Zúčastníme se průvodu po městě na přání místního Sovdepa, který se zaručil, že se jej zúčastní všechny politické strany. Vzali jsme si pušky z posledního vagonu a šli. Manifestace slabá. 20 - 30 zemláčku znázorňující rudou armádu, potom rakouští a němečtí zajatci. Obyvatelstvo oslavě se vyhýbalo. Nejvíce bylo rudých praporů a standard s hesly, kterým asi málo kdo rozuměl. Většinu průvodu zaujímá náš 1. prapor a v tom chaosu pěkně se vyjímá, třeba neměl ani jedné standardy. Hudba jejich byla k zlosti a zas k smíchu. Slavný orchestr sotva mohl znáti noty, neboť hned hráli pohřebním pomalým tempem a opět kvapíkovým trhali naše nohy. Dva řečníci před vyzdobeným sovětem rudými prapory na průvod čekali. Vysypali každý frásovitou řeč. Promluvil rakouský zajatec. Po nich na tribunu vystoupil velitel první roty a svou řečí jasně vystihl náš cíl. Ručně mu tleskáno. Pak se šlo průvodem před dům újezdního vojenského náčelníka. Řečníci opět začali se střídati na tribuně a dost jih bylo ještě v záloze. Lépe méně řečí a více práce. Najednou někde vznikl požár, vyjížděly stříkačky, umístěné právě na místě slavnosti. Řečníci se "cvrkli" a bylo po parádě. Tak slavili první máj - svátek práce.

2. V.

Ráno 9. hod. naše strnulá kola se opět pohnula. Trochu ku předu k Penze! Zůstáváme 48 verst před Penzou na st. Salovka Chovrinskaja.

3. V.

Tady opět zima. Vždy popojedeme ku předu a musíme

45