týlu horší než na frontě.

1. IX.

Velení roty přijmul pr. Vondřich. Zároveň k rotě přidělen pr. Novotný. Starý velitel pr. Nobel odešel na přání naše. Na většinu zanechal špatný dojem, ale každý cítil, že odchází od nás dobrý voják a schopný instruktor.

2. IX.

Přišlo doplnění 21 lidí. Dolétly k nám zprávy o Kornilovi, kterému jsme přáli. Mysleli jsme, že on vojenskou diktaturou Rusko spasí. S ním gen. Denikin, Gučkov, a dr. Katedin.

Časopis "Kijevlanin" jež tak často o nás psal zastaven. Redaktor Šulgin arestován.

5. IX.

Komitéty měly nevděčnou prací  sestavením "očeredi" na dovolenou. Ačkoliv cestování nebylo nijak příjemné a radostné, přece bylo mnoho odhodlaných. Komitét málo kterým se zavděčil, když dnes odjížděla první skupina. - Byly provedeny volby do plukovního soudu.

Zvolen: Vašátko Václav a Nový Václav.

6. IX.

Prohlídka roty plukovníkem Štěpánovem, která dopadla nade vše očekávání - zůstala v prvenství. Působením zdravého okolí radostnější nálada, větší chuť k práci.

8. IX.

Ačkoliv kuchyň lépe vařila, našli se nespokojenci. Proto kuchaři žádali druhé, což se stalo. - V prostorné chatě zřízena čítárna. Noviny jsme kupovali v Polonoe. Bylo několik starších ročníků "Ogonku" a jednotlivých čísel různých žurnálů. Knihovna byla malá, většinou svazky ruské. Proto bylo psáno do Kvantova [1], aby nám za záruku úplné zachovalosti knih, některé půjčili. S jakou pak žíznivostí jsme ty české řádky četli.

9. IX.

Z nemocnice se vrátil vyléčen od zranění pr. Ryšavý.

¨Dostávali jsme prádlo, starý oděv s památkami hojných šestinohých obyvatelů a boty.

12. IX.

Účastníci zborovské bitvy volí člena do rady husitského kříže. Od nás zvolen Melich Josef. Kříž má býti podoben kříži ruskému na červenobílé ztužce. Ve středu husitský štít s kalichem. Uděluje se za statečnost. První stupeň (kromě chrabrostí) přiděluje se tomu, kdo svojí energií přispěl k hrdinství části, nejméně roty. Majiteli žádných výhod nepřináší.

13. IX. - 17. IX.

Cvičí se pilně k svátku. Z rot cvičenci cvičí pohromadě. Kromě prostných náš prapor nacvičuje skupiny za řízení br. Jungmana od naší roty. Připravuje se živý šachový turnaj a běh o závod. (V šachovém turnaji naše rota četně zastoupena: Mlčoch, Pokorný, Špírek, Kohout, Holub, Veverka, Kopečný a Vláčil). Na "prověrku" chodíme večer na druhý svah ke kuchyni, kde vzpomeneme domova písní: "Kde domov můj?" Br. rotný pr. Vondřich sdělil nám o konfliktu plukovníka Mamontova a kapitána Štěpánova, který měl převzíti prapor. Na jeho místo měl přijíti jakýsi přítel pluk. Mamontova. I u třetího pluku neshody Mamontov

13

[1] - možno číst i Krantova