Gibiš. Jednání Mamontova nás rozjitřilo a po poslání písemné kategorické žádosti našimi důstojníky, aby spor byl rozhodnut ONR se poněkud záležitost urovnala.

18. IX.

Celý pluk stažen na cvičiště v Berezně, kamž přijela americká deputace s p. Voskou v čele. Na táboru informoval nás, jak naše akce v Americe pokračuje. Mluvil s enthusiasmem a vírou v budoucí náš úspěch. - Rozkaz o povýšení hrdinů Zborova (bří Homola, Rozkovec, Zatloukal), kteří poté byli povýšeni na důstojníky.

19. IX.

Prohlídka pluku, při které nešťastnou náhodou raněn br. od 8. roty. (Zapomenuté náboje po vrácení se z lovu.)

20. IX. - 25. IX.

Chodíme cvičit na pole k Labuni. Z celého pluku cvičenci cvičí prostná, učíme se "ceremoniální marš" i "georgievský ceremoniální marš" s puškou k útoku. Chybí nám kap. Štěpánov se svojí znalostí a energií, jež má od Mamontova domácí vězení. Zastupuje ho kap. Ivšín. - K urovnání afery přijel prof. Maksa. Při cvičení se představil jako komisař korpusu. Bude pojítkem mezi námi a N.R. Bude mezi námi a každý k němu může přijíti za vědění velitele se stížnostmi nebo se žádostmi. Zodpovědnost za činnost velitelů padá na O.N.R. My nebo komitéty nemáme tedy práva vyslovovati nedůvěru nebo nelibost s různými veliteli. Dostali jsme tedy i my a Mamontov pořádně. A hlavní věc - je to urovnané! Prof. Maksa bude s námi a tím se zamezí dalším skandálům.

Někteří hoši vrátili se z dovolené. Někteří přinesli trochu tabáku, o který bylo bída.

26. IX.

Dnes kap. Štěpánov  velel opět pluku a "zdar" na jeho uvítání zaznělo mocně, radostně. - Dostali jsme dárky od Červeného Kříže z Moskvy (poslány plukům "19. června"- batalionům smrti). - Byla to machorka, papírky, sirky a různé maličkosti. Papírky byly barevné. Jedny modře, druhý hnědě pruhované. Nemožno kouřit, lepší papír novinový. Hodily se babkám, které vystříhaly v nich rozmanité růžice a jiné ozdoby, jimiž okrášlily svaté obrázky. Okrasy dlouho byly vidět v chatách až do našeho odjezdu. - Přijeli někteří zatoulaní, kteří se evakuovali od Tarnopole. Někteří sloužili u Kozáků. V Tarnopolu byli posíláni náčelníkem do tylu. Nemohli nic, poseděli si trochu.

27. IX.

Přijel na návštěvu milý host prap. Fišer. - Máme poslední zkoušku s hudbou. Dostali jsme 1 - 2 číslo Československého

14