které jsou často delší než cesta sama.

26. VII.

Počasí jako pravé aprilovské. Včera déšť a dnes sluneční paprsky nemilosrdně se do nás opírají. Rozmoklá cesta za žáru do městečka Kuzmína (22 versty) byla unavující. Do městečka rozloženého na břehu malebného rybníka přišli jsme o 1. hod. Dáváme po 50 kop. na chléb, který nám z naší mouky "chozajky" upekou.

Po cestách náš prapor nese praporečník Heyduk, který nás udivoval svou vytrvalostí v nešení praporu. Vykračoval si mladicky, ačkoliv mohutný bílý plnovous prozrazoval jeho léta.

S hrdostí ohlíželi jsme se zpět na táhnoucí se kolony našeho vojska, vždy tak veselého i za nepohody a hladu. Takové vojsko nemůže zahynout a nesmí, dokud nesplní to, co si předsevzalo. Před žádnou překážkou neustoupí, dokud týraná, ničená, drahá domovina nebude osvobozena.

27. VII.

Jest oddych. Stříbropěnné vlnky rybníku vábily nás ke koupeli. Osvěžili jsme se a zároveň vyprali. Mnohým se z vody ani nechtělo. Teprve se vrátili po zkalení vody dobytkem při večerním vodopoji. - Dojemně působilo ukrajinské městečko s pěkným zámečkem. Čilý ruch za doby sklizně, dovádivá mládež a hezké "chochlušky".

Do roty přidělen d. č. Karásek.

28. VII.

V 5 hodin odchod do Macijevič, kamž docházíme v 5 hod. odpoledne. Procházíme v pořádku, vyrovnáni za zpěvu Starokonstantinov. "Vytáhli" jsme se. Byl zde štáb armády. Velkou pozornost budil koník u bubnu - Olga. Kluci hlasitě dávali na jevo svůj obdiv a daleko za město šli ji vyprovodit. Cesta uběhla nám lehce, téměř bez námahy (25 verst).

29. VII.

Vstáváme brzy o 3. hodině. V 5 již vycházíme. Je žár. Přes poledne (několik hodin) odpočíváme v lese. Je zde tak příjemně v chladivém stínu dubových velikánů se svoji tajemnou hudbou, kterou mnozí byli ukolébáni. Praktičtější hoši našli v lesní zahradě jablka, kterých množství přinesli. Majitel byl asi překvapen. Jak byla červenavá jablíčka lahodná, když je přijímalo vyprahlé hrdlo. Však to byl jediný odpočinek na 22 verst pochodě.

Posilněni obědem a odpočinuti opouštíme chrám přírody. Dopolední parno bylo předzvěstí bouře, která se snesla na naše hlavy. Důkladně jsme promokli, ale nálada byla veselá. Dnes dojdeme na místo, kde se dlouho zdržíme, abychom si odpočinuli. Hoši volali, dívajíce se k nebesům: "Jen houšť a větší kapky!" Objeví se vesnička s doškovými střechami. I za toho marastu

7