beznadějnějších poměrů než my.

Viděli jsme Mamontova, který řídil soud (pravil: "První československý polní soud") pro rozebrání lékárny ve městě. Konal se před kostelem. Vše ustaveno tak, aby soud mocně na ostatní působil. Utvořen kordon. Mamontov mluvil česky a ačkoliv to mělo "ránu", přece to bylo milé. Sám vystupoval divadelně, měl samé fraze. Že jest Rus, zapřel: "Jsem syn českého státu". Byl žurnalista a znal české dějiny (hlavně dobu Husovu - Žižkovu) a to imponovalo. "Já vás přivedu domů k tatýkovi Masarykovi." Při souzení neúprosný, ale po rozsudku trest zmírnil ve výprask. Naše nadšení k němu povážlivě schladlo. Měli jsme ho dosud rádi, ale jen již něco se nám na něm líbilo.

21. VII. - 23. VII.

Oddych. Mezi námi kolují zprávy, že půjdeme do týlu. Obědy jsou skrovné, chleba se nedostává. Vše zničeno anebo odveženo. Někdy dostaneme s ohledu, že jsme Češi. Kdo byl trpělivý, nebo donutil ho kručící žaludek stál v "očeredi" před pekařem. Věčně přešlapoval než jeho vytrvalost odměnili bulkou dosti drahou. Pochoutka byla, komu podařilo se vykopati několik keříků brambor a připraviti je s konservou.

Před důstojnickým "sobráním" hrávala naše hudba, kamž jsme chodili poslouchati.

Městem zatím projíždělo zachráněné ruské vozatajstvo.

Z Podvoločisky na Volyň.

24. VII.

Zprávy byly pravdivé. Jdeme do tylu. Dráhou nemožno, není vagonů. Všechny jsou upotřebeny na evakuaci pohraničních míst. Musíme tedy pěšky. O 4.hodině opouštíme Podvoločisko a přes Voločisko do Kupelu (32 versty). Cestou chvílemi hrála hudba. Chleba málo - těžko k dostání.

25. VII.

Noc byla deštivá. Za pošmourného jitra o 8 hodině odcházíme. Cestou důkladný liják nás promočil. Studené proudy vody zdají se nám příjemné. Jen to protivné obtížné smýkání se noh ve vazké rozmoklé půdě. Utrmácení o 5 hod. jsme na místě - ve Slobodce. Ušli jsme 28 verst, ale každý cítil nejméně "sorok" v nohách. Proto po chudém obědě brzy uléháme.

Opustili jsme Austrii. Nyní již druhou noc spíme v poetické Ukrajině. Kraj krásný, tak často opěvovaný, úrodný a bohatý, s upřímným, srdečným obyvatelstvem. Ale nemají míti to rozkošné bláto, jak nás zlobí, a ty nestejné versty s hákem,

6