jeví se vesnička hezoučká, čistá. Obcházíme rybník a jsme ve Velké Berezně v Azaslavském újezdě.

31. VII.

Jsme umístěni asi v 8mi barácích, totiž ve stodolách. Každý se zařizuje hned po domácku. Co tu spěchu a shánění! Stodoly vyčištěny a připravena měkká lože ze slámy. To bude pohodlí! To se to bude chrupat! Těšili jsme se na bydlení v chatách, ale zde bude lépe, čistčí vzduch.

Četl se nám příkaz. Jsme na oddychu. Čas se použije k našemu doplnění a výcviku. Vzorem nám bude armáda francouzká, povahově nejbližší. S obyvatelstvem se máme snášeti, nevyvolávati hádek.

Z roty vybráni zpěváci. Mají nacvičiti několik sborů k uvítání prof. Masaryka. (Varvařovský, Nový, Přívětivý, Sekanina)

V Berezně.

31. VII.

Berezna je rozložena na břehu velikého rybníka s rozsáhlou bažinou. Směrem k Polonoe půda zvlněná, pečlivě vzdělávaná. Naše rota umístěna téměř u samého rybníka, což bylo všem vítáno - ke koupání nebude daleko. Koupali jsme se pod stavidly. Jak zdravé, otužující bylo šlehání těla mocnými prudkými prameny vody! Mnozí se vyhřívali na sluníčku. Slunci přenechávalo se i vyprání, zbělení prádla. Mýdla bylo málo nebo vůbec nebylo. Ještě s větší radostí rybník uvítali "tiší blázni", kteří celé hodiny dovedli trčet nad šplouchajícími vlnkami. Museli přijmouti mnoho vtipů, přišli-li s prázdnem, vysmáli se jim. Zřídka přinášeli vítězoslavně kořist. Hned měli mnoho obdivovatelů. Každý jim přál šťastného, trvalého úspěch v lovu. Upravené rybky byly pochoutkou a zaplnily místo v žaludku, kterého zbývalo dosti i po "tučném" obědě. Kuchyň neměla vařit z čeho. Hospodářství bylo v hrozném stavu. Mouku nám mleli ve zdejším mlýně a chazajky chléb pekly. Teprve později dostavěny naše pekárny, čímž se mnohé zlepšilo.

Na kuchyni řídké polévky a různé kaše maštěné olejem. Tyto nerad žaloudek přijímal. Tak býti knedlíky, to by byla spokojenost! Někdy podařilo se zaopatřiti mouku a tu jsme si knedlíky dělávali. Vůbec mnohých se zmocnila kuchařská horečka. Chodilo se na houby, které se připravovaly. Od chozajky jsme koupili ovoce (hrušky) ještě na stromech. Prodala je ráda, neb věděla, že jsme

8