Obrazová příloha - portréty autora

Obr. 45 Obr. 46

Obr. 45. S legionáři v tambovské gubernii v roce 1918.

Obr. 46. Pravděpodobně v době odvodu do rakouské armády.

Obr. 47 Obr. 48

Obr. 47. Pravděpodobně absolventská fotografie po ukončení studia v Poličce.

Obr. 48. V době aktivní účasti v čs. legiích..

Obr. 49 Obr. 50

Obr. 49. V civilu pravděpodobně po návratu domů.

Obr. 50. V uniformě čs. vojska, pravděpodobně po návratu domů.

Obr. 51 Obr. 52

Obr. 51. Ve slavnostní uniformě na konci druhé světové války.

Obr. 52. Jako ředitel školy ve Mšeně u Mělníka po druhé světové válce.

191