Obrazová příloha

Obr. 39 Obr. 40

Obr. 39. Slavnost k 1. jubileu republiky ve Vladivostoku.

Obr. 40. Velitelství čs. armády ve Vladivostoku.

Obr. 41 Obr. 42

Obr. 41. Generál Syrový při návštěvě u své mateřské roty.

Obr. 42. Orlík, první obrněný vlak v držení čs. legií v Rusku.

Obr. 43 Obr. 44

Obr. 43. Mrtví v Irkutsku [1].

Obr. 44. Alexandrův most přes Volhu u Syzráně. Významná stavba pro fungování magistrály.

190

[1] - Pravděpodobně oběti bolševického řádění "ve jménu října 1917".