Obrazová příloha

Obr. 23 Obr. 24

Obr. 23. Rojnice 11. roty 1. pluku před Čišmami.

Obr. 24. Propagační pohlednice vydaná čs. legií v Rusku.

Obr. 25 Obr. 26

Obr. 25. Další ukázka propagační pohlednice.

Obr. 26. Obrněné vozy ukořistěné 1. plukem dne 28. 5. 1918 při bojích v Penze.

Obr. 27 Obr. 28

Obr. 27. Železniční magistrála kolem sibiřského jezera Bajkal.

Obr. 28. Ukořistěný "broněvik" u Murina (1918).

Obr. 29 Obr. 30

Obr. 29. Obvaziště (vlevo) a lékařská prohlídka (vpravo) u Kultuku.

Obr. 30. Rychlopalné dělo v činnosti (u Sally).

188