Obrazová příloha

Obr. 15 Obr. 16

Obr. 15. Plaketa Vlast v okovech.

Obr. 16. Plaketa Boj za osvobození (Ducháč, Vyskočil, 1917).

Obr. 17 Obr. 18

Obr. 17. Velitel 1. Střelecké Husitské divize plukovník Švec (zemřel 25. 10. 1918)

Obr. 18. Plukovník B. F. Ušakov, náčelník štábu generála Gajdy (umučen bolševiky v roce 1918).

Obr. 19 Obr. 20

Obr. 19. Tělo bolševiky umučeného plukovníka Ušakova, nalezené ve stanici Posolné u Zabajkalí.

Obr. 20. Generál Janin, vrchní velitel čs. vojsk na Rusi.

Obr. 21 Obr. 22

Obr. 21. Plukovní divadlo.

Obr. 22. Snímek úpisu fondu invalidnímu u příležitosti výročí bitvy u Zborova, vydaného 1. čs. husitskou divizí.

187