Předmluva ke druhému vydání

Po více než třech letech jsme připravili k publikaci druhé vydání, podstatně doplněné a opravené. Kromě odstranění řady tiskových chyb lze provedené změny rozdělit do dvou oblastí, obsahové a technické.

Na návrh čtenářů byla obrazová příloha doplněna o stranu fotografií, které zachycující autora v letmém průřezu jeho životní dráhou. Deník byl dále doplněn o dva rozsáhlé rejstříky. Jmenný rejstřík obsahuje asi čtyři stovky jmen. Čtenář může přecházet pomocí hypertextových spojů z rejstříku přímo na citované stránky. Podobné pohodlí skýtá i místopisný rejstřik.

Rozsáhlé technické změny zůstanou mnohým čtenářům skryty. Naším cílem bylo, aby text byl přístupný co nejširšímu okruhu zájemců bez jakýchkoli zvláštních požadavků na použitý prohlížeč nebo operační systém. Proto jsme veškerý materiál důsledně převedli do formátů specifikovaných mezinárodní organizací W3C. Konkrétně jsme se řídili standardy XHTML 1.0 a CSS 2, čeština byla překódována podle normy ISO-8859-2.

Je nám velmi líto, že jeden z editorů deníku, Jan Hrabě senior, se nedožil data publikace tohoto vydání, na jehož přípravě navzdory neodbytné chorobě tak usilovně a neúnavně pracoval. Bez jeho nadšení a encyklopedických vědomostí bychom se tak náročného projektu asi ani neodvážili. Proto jsme druhé vydání věnovali jeho památce.

Závěrem chceme poděkovat všem čtenářům za přízeň a podporu. I v budoucnu rádi uvítáme vaše upozornění na jakékoli nedostatky a opomenutí.

Zruč-Senec a New York, leden 2004.

Jiřina Hrabětová (dcera autora deníku)
Jan Hrabě junior (vnuk autora deníku)

iv