22. I.

Moře stále neklidné. Potkali jsme dvě lodě. Na pravé straně břehy Kréty.

34° 10´ s. š., 24° 53´ v. d., 196 mil, zbývá 968 mil.

23. I.

Dnes rozbouřené moře dosáhlo vrcholu. Loď kymácí se i z boku na bok. Každou chvíli jsme pod vrchem vlny. Prý nakládáme "vlnu".

37° 47´ s. š., 21° 41´ v. d., 187 mil, zbývá 1.781 mil.

Na pravé straně vidět břehy Řecka.

24. I.

Vidět břehy se zasněženými vysokými kopci. Moře neklidné, prudký vítr.

38° 07´ s. š., 19° 43´ v. d., 169 mil, zbývá 612 mil.

25. I.

V poledne se moře utišilo. Projeli jsme branou do Jaderského moře. Jsou vidět obojí břehy. Až téměř k večeru jedeme stále podle břehu Italska.

40° 55´ s. š., 17° 56´ v. d., 188 mil, zbývá 624 mil.

26. I.

Dnes slunný den. Rybářské bárky. Radio obdrženo, že bude porada v Terstu.

43° 23´ s. š., 14° 17´ v. d., 220 mil, zbývá 160 mil.

27. I.

V úterý. V noci po třetí hodině jsme stále na širém moři, teprve, až se rozednilo a oteplilo se poněkud, jeli jsme dále. Terst a pobřeží vidět v mlhách o půl desáté vjeli jsme do přístavu. Lékařská prohlídka. Odtud zataženi na náš přístav, vykládali do 1/2 5.

28. I.

O půl osmé se seřadila celá posádka naše před Jonn Maru a šli jsme do kasáren v Terstě, kde se konala přehlídka generálem Seidlerem italským. Nejdřív pozdravil náš plukovník Šíba, náš zástupce v Terstu. Přečetl telegram od ministra Klofáče. Nato přišel generál, který k nám promluvil (Terst italský, perla Adrie je jejich, snaha to mnoha básníků, spisovatelů a vlastenců). Pozdravil našeho dřívějšího plukovníka Švece, nynějšího plukovníka našeho a důstojníky. Nyní slavnostní pochod. Přítomna též rota Italů s praporem. Ke dvanácté hodině jsme teprve přišli zpět, značně unaveni. O jedné hodině jsme se stěhovali do sanitního vlaku, který nás odveze domů. Po čtvrté hodině odjezd z Terstu, pěkné panoráma. Škoda, že brzy je tma. Veliký požár.

29. I.

Ráno v sedm hodin jsme přijeli do Lublaně. První rota postavena proti očekávajícím nás Srbům. Je mlhavo a jemně prší. Koncert přerušen (hudba a zpívající), odjíždíme o 10. hodině. V 5 hodin jsme přijeli do Celje, v noci do Mariboru.

30. I.

Ráno o 5. hodině jsme ve Štýrském Hradci. Sněží. K večeru jsme přijeli do Brucku. Za šera odjíždíme dále romantickým údolím. Ráno probouzíme se 25 verst před Dunajem.

31. I.

V poledne projíždíme Steyr, dřívější moje ... [1] místo ze zpuchřelého Rakouska. Nato brzy (po 4 stanicích) přejíždíme Dunaj.

180

[1] - nečitelné (pravděpodobně jedno slovo)