12. I.

Odjíždím do města, 1 F za osobu. Je to francouzský nový přístav, založený 1915, takže dosud jsou práce v proudu. Do banky pro peníze okolo domu guvernéra, s pěkným parkem s tropickou florou. Čtvrť evropská moderní a čistá, část domorodá ubohá se zřejmou bídou. Děti nosí obkročmo na kyčli. Krásné paláce evropské odrážely se divně od chatrných, slátaných chatrčí domorodců. Když v 5 hodin odpoledne vyjíždíme, za tmy již míjíme břehy.

13. I.

Potkáváme mnoho lodí. Moře je nepokojnější, znatelnější kolébání. Racek přiletěl až na loď. Chytili jsme ho, byl zcela krotký. Čluny pohánějí černí, fantasticky v bílá roucha zahalení Somálci. Na pravé straně pusté ostrůvky s majákem na vysoké holé skalnaté hoře. Za den jsme potkali asi 16 lodí. U jedné vidět pracující šroub, jak je málo zatížená. Za večera ozářená loď, pěkně se vyjímá na cloně oblohy. Dává světelné signály. Vpředu maják.

14° 21´ s. š., 42° 35´ v. d., 180 mil.

14. I.

Dnes téměř žádnou loď nevidět. Chodíme poslouchat k Hrnestu rotného a tak se učíme signály. Zazpívej to!

17° 36´ s. š., 40° 24´ v. d., 235 mil.

15. I.

Připlouvají delfíni, vidět stále létající ryby. K večeru břehy.

20° 53´ s. š., 38° 28´ v. d., 226 mil.

16. I.

Krásně zapadá slunce, zabarvená obloha i moře. K večeru vidět dvě lodě a maják. V noci zima.

24° 13´ s. š., 36° 26 1/2´ v. d., 229 mil.

17. I.

Opět dvě lodě, je veseleji, již se necítíš na té vodní pláni tak opuštěně. Plujeme mezi pobřežími, vpravo i vlevo písčité obrovské hory. Jsme teď již v chobotě jednoho majáku (železný, osvětlený celý, jako prst boží).

27° 19´ s. š., 34° 13´ v. d., 230 mil.

18. I.

Ráno v 8 hodin se probouzíme, jsme v přístavu Suezském. Krásné panoráma. Harmonie barev pouště, jako obilí zralé, písčina kolem, pohled na město, lodě. Francouzští vojáci na okolní lodi jedou, mávají čapkami. Smějí jet hodinu do kanálu. Suez roztroušený, ale čistě upravený.

Má 20.000 obyvatel. Rozjezdy ve stínu palem, pěkné, obrovské, šakali, osli, dráha, rackové nás provázejí. Mnohdy se mi zdálo, že vidím postavy ze Starého zákona. Bude zde drahocenná voda. Plameňák, černí ptáci jako husy. Večer pěkně, vyhýbání lodí, postavení reflektorů, na levé straně postavena kamenitá hráz.

19. I.

Ráno se probouzíme v Port Saidě, který leží 174 km od Kaira na ostrůvku, oddělující jezero Mensalech od moře. Založen roku 1860. Je vystaven velmi pravidelně, většinou ze dřeva. Je zde mnoho dílen společností kanálu Suezského. Dvě dlouhá mola vybíhají do moře (1.600 a 2.250 m dlouhá). Význam jeho stále stoupá, má 250.000 obyvatel. Dostáváme peníze a převáží baráže do města. Za své vycházky jsme poznali, že si zde dali dostaveníčko největší vyvrhelové světa. Okrádají tě na každém kroku. Neslýchaná drahota, neznalost peněz všech možných států, 5 F ti dávají za 5 schilingů. Koupíš si pohledy a domů si přineseš víčka z krabiček, zaplatíš klukovi pomeranče, se kterými ti uteče atd. Za celý svět nejhorší neznalost jazyka, ačkoliv zde hodně umí rusky. Život již ne tak mnoho svérázný, po evropsky. Turkyně jsem viděl s jejich zahalenou tváří. Děcka nosí na rameni.

20. I.

O 8 hodině vyjíždíme z přístavu. V přístavu mnoho lodí, válečná 6ti komínová francouzská, Waldech = Rousseau, anglický křižník a j. Domorodé vojsko na lodích. Před námi vyplouvají tři lodě, čtyři jiné čekají u přístavu. Vyjíždíme do špinavé žluté vody rozbouřeného moře. Vlny se přelévají přes palubu. Mnoho opic z vína, koupeného ve městě. Do domorodé části pro značnou zkušenost žen, nás nepustili.

31° 46´ s. š., 32° v. d., 46 mil, zbývá 1.354 mil.

Do Terstu 1.400 mil z Port Saidu.

8. I. vyjelo 1.822 lidí podpl. Klecanda na lodi Trazes Montes.
14. I. na lodi Šunko Maru (pátá nemocnice).
20. I. z Vladivostoku 1.296 lidí.
20. I. Jamno Maru (bavlna, měď a malá posádka).

21. I.

Moře stále rozbouřené, vlny vítr vrhá na palubu a je zima.

32° 54´ s. š., 28° 32´ v. d., 190 mil, zbývá 1.164 mil.

179