Železniční zřízenec přišel si stěžovat, že byly u trati odcizeny pražce. Několik jich bylo nalezeno v našich těpluškách již rozřezané. Musely se vrátit.

26. X.

Je zde náš aviatický oddíl. Denně ráno a večer létají nad městem. Je zde čínské divadlo.

(Hudba 4 píšťaly, buben a poklice, herci před muzikanty.)

27. X.

Na dnešek přijížděl štáb našeho pluku. Došla zpráva, že neřadová rota byla postihnuta neštěstím. (Vyšinutí vlaku při čemž 22 hochů bylo zraněno.) Někteří do sousední vesnice chodí pro mléko.

28. X.

V noci chladno. Dnes je výročí naší samostatnosti. Byli jsme seřazeni a několik slov promluvil kapitán Bruner. Před rokem jsme byli v Belebeji. Tak mnoho se změnilo a my dosud v chladné Sibíři.

29. X.

Ve včerejším čísle novin je silně napadán gen. Gajda. Dále je zpráva o konfliktu mezi atamanem Semenovem a gen. Chorvatem.

30. X.

Celý den fouká silný studený vítr. Však nám je divno, že zde je tak dlouho hezky.

31. X.

V noci již mráz, dnem chladno.

1. XI.

Do Vladivostoku přijela loď pro invalidy.

2. XI.

Neděle. Z roty 10 hochů bylo na hřbitově u pomníku a hrobu našich padlých hrdinů.

3. XI.

Večer chodíme do města do biografů.

5. XI.

Čten plukovní rozkaz, jimž již dnes jsou zakázány různé hotely a místnosti ve Vladivostoku. Je zkažená ženská obsluha. - Dostáváme plat.

6. XI.

Přes noc jinovatka. Náš 1. pluk má býti do poloviny prosince odpraven.

7. XI.

Do půlnoci máme z nádraží odjeti.

8. XI.

Čekáme na odjezd - doposud marně.

9. XI.

Mráz dnes ještě větší než včera. Ve 3 hod. odp. odjíždíme z Nikolska. - Po 40 verstách jsme nuceni se zastaviti, neboť se porouchal stroj a čekáme do 2 hod. v noci, kdy poslána byla nová [1]. Projíždíme stanice Naděždinskaja, Ugolnaja a Pervaja Rječka, kamž jsme dojeli ráno.

10. XI.

Stojíme na První Říčce. odtud je již vidět toužený

171

[1] - zřejmě lokomotiva