Proto také tyto pohyby upoutaly jeho pozornost. A tu jak byl najednou překvapen, když uviděl, že dáma hbitě sahá k boku po jakémsi černém předmětu podoby láhvovité. Skoro už se mu hrne slovo k výkřiku k pokraji rtů a ruka samovolně se mu šine k revolveru, když tu k svému udivení najednou v onom nebezpečném nástroji, jejž před tím nebyl zpozoroval, pozná sluchátko, jaké mívají s sebou lidé málo slyšící a jež v prvním návalu svých myšlenek a horečné práce své fantasie pokládal snad za nějaký pekelný nástroj. Uznav svůj omyl, byl nadmíru potěšen a duši jeho se ulevilo asi tak jako mnohému se uleví, když projdou chvíle svrchovaného nebezpečí a velké zkoušky. Rychle si utře pot, jenž celými krůpějemi mimovolně vyhrkl na jeho tváři a ihned s obvyklou líbezností - jak už zvykl chovati se k pěknému žensk. pohlaví - naklání se k sluchátku naší dámy a k veliké radosti dobrovolců, již zdáli pozorovali celý tento výstup a rozpaky četařovy, rozmlouvá s váženou dámou. Bohužel jak bylo viděti, nemohl asi vyhověti její prosbě, neboť hned potom bylo pozorovati, jak dáma pomalými těžkými kroky s tváří ne už usmívavou, vrací se odkud vyšla.

8. VIII.

Přítomných 92 (bojov. 71, neboj. 26, nem. 5).

Dopoledne cvičení pochodová na cvičišti, odpoledne v místnosti cílování.

9. VIII.

Cvičení ve střelbě na ostro do 7 kruhů na 100x. Průměrné trefy do 3 2/3.

Celkový zdravotní stav roty za prvních 10 dní srpna nebyl právě uspokojující, dobrov.trpěli častými průjmy, úplavicí, malarií a influencí. V rotě objevily se dva případy břišního tyfu. Plukovní komisí lékařskou uznán byl

146