V Petropavlovsku.

12. XII.

Stojíme na nádraží.

14. XII.

Naše rota je umístěna v Gogolevském učilišči.

17. XII.

Rota byla doprovodit ke hrobu zastřelivšího se podpraporčíka 1. roty Mrkvu. K poctě jemu hozeny ruční granáty na šrapnel. Je velký mráz.

18. XII.

Poněvadž zdejší mrazy nedovolují cvičiti venku bývá v rotě škola.

19. XII.

Padlo Kalino za Kušvou.

21. XII.

Do vlasti odjíždí Dr. J. Pateidl, František Janík, Josef David, František Polák a František Majsner. Slibují, že věrně a podrobně vylíčí naše zásluhy a všechna naše strádání.

Muna je prý doma zatčen. Jen ať se dočká spravedlivé odplaty.

V Deníku varuje se před nerozvážností, která by mohla ohroziti naše postavení na mírové konferenci. Láska k vlasti nás spasí.

Vánoce.

Národ náš má mír. I vojáci z Francie jsou doma. Jak je to doma? Zda-li na nás vzpomenou, že chceme tak domů. Všem tane na mysli domov, ale my vydržíme!

28. XII.

Vesele uběhly první vánoce. O veselí nemálo se staral strýček z Ameriky.

Vzat Perm. Bolševická armáda zničena. Povstání v Omsku. Z našich ubit pouze jeden.

Přijel gen. Janin.

31. XII.

Prožili jsme veliký rok, rok slávy a vítězství. Ta velká doba minula. Založena 28. X. Česko-Sl. republika. Přežili jsme mnoho. Dlouhá

121