vstoupiti v bezprostřední styk s tou částí národní armády, které čest a spojenecká solidárnost ukládá ještě dále pracovati polem.

Přicházím k vám jako mluvčí národa již organisovaného, abych vyřídil vřelé díky vám, jeho věrným synům, kteří nelekajíce se žádných obětí s pochopením pro velkou dobu vysoko povznesli jste prapor svobody i zabezpečili národu svému volnost. Navštívím naše chrabré vojsko od pluku k pluku, vyslechnu vaše přání a vysvětlím úkoly, které na nás zde ještě čekají. Až tyto úkoly budou vykonány, vydáme se spolu na cestu do svobodné vlasti.

Bratři! Doba návratu záviseti bude především od jednoty a ducha našeho vojska i od stupně důvěry s jakou přilnete ke své národní vládě.

Vzhůru hlavy! Vaše strádání, bratři moji, blíží se ke konci. Veliké byly útrapy našeho vojska, ale sláva jeho bude ještě větší, završíme-li důstojné svoje dílo, dílo nezištného Slovana a poctivého spojence.

Zdar neodvislému, sjednocenému národu československému. Zdar Č. Sl. republice! Zdar našemu presidentu Masarykovi!

7. XII.

Dnes navštívil celý pluk hrob zde pochovaného plukovníka Švece.

Radostně nás překvapilo vzetí Kušvy.

9. XII.

Odjíždíme do Petropavlovska.

10. XII.

Večer jsme již na místě.

11. XII.

President Masaryk napomíná nás, abychom vytrvali do konce. Jsme nervosní. Pracujme! V práci a tvorbě nalezneme uklidnění. - Dobrovolci i strádající matky přinesli stejnou povinnost.

120