jim nechce. Dva hoši se sebéřou, a že půjdou sami. Jsou voláni brzy zpět, neboť postavy na kopci zmizely. A pokračujeme v cestě.

Za úplné již tmy přicházíme k vesnici. Bagán, který jel v předu, na nás počkal. S ním pak několik bratrů odešlo k jeho známému, který řekl, že rudí u něho byli. Popíjeli u něho čaj právě před chvíli a budou asi na druhém konci vesnice s ostatními, kde jich bude větší počet. Tyto zprávy nám stačily. Domysleli jsme si, že postavy na kopci patří k nim. Že to jsou jejich stráže.

Jdeme rychle zpět, neboť účel rozvědky- vyjasniti jsou-li ve Vozdvižence bolševici a mnoho-li- byl vyplněn.

Vrátili jsme se unaveni v pozdní noční hodině. Šli jsme spěšně rychlým tempem bez zastávek a odpočívání. A ani jsme nekouřili, aby nás zrádné ohýnky neprozradily. Nejvíce nás však mrzelo, že jsme se těšili zbytečně jak popijeme ve vesnici dobrého "moločka" a pěkně "počajujeme". Tak nám "sklaplo". Pochutnávali si bolševici.

4. X.

K 9. hodině odjíždíme na stanici Lipjagy, kdež se vysazujeme a jdeme ve směru na Kamenný Brod ke Kamejce. Kamenný Brod je obsazen krásnými. Jedeme asi 15 verst na povozkách. Je to dlouhá karavana, kterou zakončuje druhá baterie o čtyřech dělech.

Před Kamenný Brod přicházíme až k večeru. Údolím popocházíme k vesnici. Máme nastupovat. Vesnice je v nížině za řekou Močou. Naše baterie jakož i baterie skupiny Vočisilkovy silně bijí.

Pro nastalou temnotu od nástupu upuštěno. Stahujeme se k silnici na kopec. Zde v blízkosti lesa odpočíváme v seně. Pěkně nás chránilo proti nočnímu chladu. V noci začínalo mrznouti. V předu zůstavena četa na zástavě.

Měli jsme rudé rozehnati, abychom jim překazili přerušení trati. Chtěli se totiž přiblížiti ke dráze a naše části odříznouti. Včera zde nastupoval 2. prapor a prapor od 1. pluku se 2 samarskými rotami. Na křídlech

104