Ivaščenkovo podle rozkazu bylo očištěno. Obsadili jsme vrch nad Ivaš. Když jsme však leželi na kopci, byla nám divná dělostřelba, která se najednou rozpoutala. Teprve k večeru, když přivedli na 300 zajatců, jsme se dověděli, co střelba znamenala. Ustupující části sehnali jsme do rukou skupiny Voženílkovy, která ustupovala od Nikolajevska.

Našim vítězstvím umožněno spojení s našimi částmi a zabezpečen tak odjezd vojska ze Sysráně.

Část naší roty poslána na zástavu k řece Moči. Byl zde vyšinut evakuační vlak z Sysráně. Byl v něm majetek důstojníků a boháčů sysraňských. Však to bylo k poznání podle pěkných předmětů. Mnohé se hochům hodilo. Byly zde stříbrné předměty, boa ap. Přijdou mužíci z vesnic a obsah vlaku si roznesou po chatách.  Vlak vyšinuli bolševici. V Ivaščenkově též vzato 7 nákladních automobilů.

Ostatní část roty obohatila se opět v bolševických kasárnách. Za těch několik hodin, co zde rudí byli, snesli mnoho mouky, která se pro naši kuchyň výtečně hodila. Hoši vzali si pokrývky, pláště, nové nábojnice a druhé. Výběr byl bohatý a dostatečný.

3. X.

Jest služba ochranná po Ivaščenkově ve vězeních. 2. četa je poslána na rozvědku do Vozdriženky, vzdálené přibližně 8 verst.

Vypravuje br. Richter Mil.

Před večerem vyšli jsme (20 lidí) směrem k Vozdvižence za vedení prap. Marka. K nám bylo přiděleno 6 kozáků. Nejdříve jdeme polní cestou a přecházíme polem na hlavní cestu. Kozáci chráníce naše boky jedou po stranách.

Na polovici cesty dohonil nás bagán s povozkou, kterého jsme zastavili. Byl z Vozdviženky. Na naše otázky nemohl odpověděti, neb nevěděl nic určitého. Nabídl se nám, že nás dovede ke svému známému, o němž tvrdil, že bolševiky nenávidí a má rád nás. Ten nám dá nejlepší zprávy, byli-li bolševici ve vesnici a mnoho-li.

S mužíkem posláni 2 bratři ku předu. Sedli si na povozku a již jeli. Ostatní pokračujeme v cestě za nimi. Objevila se vesnice. Je rozložena v údolí a od nás vede k ní táhlá silnice povlovně klesající. Jsme tak 3 versty před vesnicí. V našich bokách tak ve dvou verstách pnou se kopce. Brzo nás na sebe upozornily, neboť na nich chvílemi se objevovaly postavy. Nepoznali jsme však, kdo to je a jsou-li to jezdci či pěší.

Prap. Marek vysílá kozáky, aby věc vyjasnili. Odjíždí, ale nedostihnouce kopců, se vrací zpět. Samotným se

103