na cestě ve vesnici několik mužů. Opatrně se plížíme. Byli to naši od jiné roty. Uslon byl zabrán. Bolševíci byli prohnáni, avšak i naše roty měly ztráty. Přespáváme po chatách.

12. VIII.

Postupujeme do vesnice Morkvaši. V 11. hodin jsme na místě. Morkvaši postaveny v širokém údolí mezi táhlými stráněmi. Do večera odpočíváme.

Večer odchází  tři čety na zástavy při čemž jsou obstřelovány artilerií a kulometem. Jsou podkovovitě rozestaveny (1. četa - 14 lidí) u silnice na Svjažk. Od levé zástavy jde táhlé úzké údolí zarostlé křovinami. Z něho slyšen hovor, načež vyjedou dva jezdci z křovin. Zástava tvoří novou frontu do boku a zasláno hlášení. Úplně se setmělo a zástava beze zpráv. V údolí značný hluk. Slyšet poznámky jako německy pronesené a opět rusky, že vesnice musí býti nedaleko.

I na první zástavě (3. četa) rudí podešli až k samé zástavě a podnikli útok. Ozvala se střelba a křiky urá mísily se se silným hurá. Přišly ostatní roty a Latyši, kteří noční útok podnikli, byli odraženi. Na naší straně ztrát nebylo.

Tvoříme novou frontu, kterou k ránu měníme. Připravujeme okůpky. Rudí prý chtějí postupovat.

13. VIII.

Z první čety jsou posláni na rozvědku do údolí, kde včera byli viděni krásnoarmejci. Zde nalezeny lopatky, rance, chleba ap. Poté vrátili se k rotě, která byla na pravém křídle našeho řetězu, v pravo od silnice. K poledni silný řetěz bolševiků začíná nástup. Viděn byl pouze od hlídek umístěných na hřebenu kopce, ale již slyšen všemi svým huronským křikem a nadávkami.

Hlavní jejich síly soustředily se proti levému našemu křídlu. I za svého postupu ještě se tam přesunovali. Proto na prodloužení levého křídla byla poslána 2. četa naší roty s prap. Ryšavým. Zde prvním protiútokem byl nepřítel zahnán, ale novými silami nastupoval znovu. Náš druhý útok čety se nezdařil, až při třetím s bombami protivník se pohnul a tím počalo ustupovati celé jeho křídlo. Však druhá četa měla zde bolestné ztráty. Z jejího počtu 20 lidí padli střelci Šůra František a Novák Vojtěch. Jak jsme želeli veselých dobrých hochů! Raněni: prap. Ryšavý, četař Šucha Vojtěch, des. Folk Josef, stř. Smejkal a Vašátko Josef.

92