samotni! Jde s námi ruský lid. Krvežízniví germánští imperialisté nebudou již jej štváti ani ovládati, nebudou jej více klamati. Budeme mu silnou oporou.

30. VI.

Je nám veselo. Provádí se na výsluní hry, hraje se kopaná a hudebníci obveselují svými "koncerty". Služby málo, jen na nádraží a v sanatoriu. Kumis výborně chutná.

Mirbach nabízí  sovětu svoji pomoc. Lenin se chlubí, že za 14 dní nezůstane po nás ani památky. A zatím naši stále postupují. Dobyto Doslekanovo.

1. VII.

Všichni musí k prohlídce na ošetřovnu. Vyskytlo se několik případů pohlavních nemocí. Upomínka ze Samary.

K naší rotě ze zajatých Čechů přidělen Brabec Jaroslav.

2. VII.

Přes noc jsme přibyli do st. Šafranovo. Lázeňské místo jako Aksakovo. Léčí se zde kumisem a silným lesním vzduchem. Dnes slavný den. Výročí bitvy u Zborova. Ráno se rota seřadila a rotný velitel pronáší stručný upřímný dík všem účastníkům zborovské bitvy a poukazuje na její význam. Odpoledne koncertuje naše kapela, z čehož vznikla taneční zábava. Byla přerušena signálem k nasedání. Nikomu se z rozjařené veselosti ani nechtělo.

Avangard řídí por. Švec. Bojů menších měl hlavně náš Orlík I., a to 16. VI. u Krotovky, 17. VI. u Podbělské, 19. VI. u Buguruslanu, 23. VI. u Abdulina a 1. VII. před Rajevkou.

Ve Věstníku jsou zprávy o bouřích doma. Vláda rozdělila Čechy na nové národnostní okresy. V den 50ti letého otevření národního divadla byly konány ohromné manifestace pod spojeneckými prapory. Staněk ministerskému předsedovi hrozí krvavou revolucí.

3. VII.

Popojíždíme do předu. Ráno jsme  stanuli na rozjezdu Karan - Gul. Stanička pustá - nebylo ani "kipjatku". Stáli jsme zde do oběda. V dáli je slyšna kanonáda.

Odtud do Šingak - kul.  Zde stojí štáb divise. Někteří hoši jsou seskupeni kol okna staniční budovy a poslouchají

75