U roty je po spisku 230 vojínů, přítomných 154, přidělených 29, na služebních cestách 36, v nemocnici 10, na ošetřovně 1.

Národní armáda nedává skvělých výsledků. Čítá v Samaře asi 3.000 lidí. Nezlákal je ani vysoký plat. Jaké to malé procento ze 1/4 milionového města o několika tisících důstojníků. Je to únavou, těžkopádností, váhavostí ruského člověka nebo sobectvím inteligence? Bude zde asi nedůvěra k organisatorům. Bude se moci utvořiti nový protiněmecký front, jak mnozí tvrdí , za takového stavu armády?

26. VI.

Dopoledne ve městě slavnost založení národní armády. Odpoledne velitel roty prap.Fišer odjíždí s půlrotou do st. Podbělskaja a odtud povozkami na Sosnovku pochytati rozptýlené tlupy bolševické po vesnicích a lesích. Večer mu odjíždí druhá půlrota s prap.Rozkovcem na posilu.

Dovídáme se o našich v Sibíři. Dva pluky, které prý byly již ve Vladivostoku vyjíždí nazpět. Dělníci v Sibíři jsou nám nakloněni. Na sibířské frontě je 62.000 ruských vojáků. Prof. Masaryk má jeti do Ameriky, do Anglie, Francie a do Říma. U nás doma je povstání proti Rakousku.

27. VI.

Přišly nám zprávy o boji u Buzuluku, který byl nejúpornější ze všech dosavadních. Máme veliké ztráty.

V bolševickém zajetí. Podle vypravování br. Tyla.

Tyl Antonín byl ponechán jako "zvěstovoj" na stanici Podbelskaja. Přišla telegrama, která se měla doručiti veliteli roty. Rota rozvědkou zjistila, kam nepřítel odtáhl a ihned vrátili se do ešalonu. Odjel tedy do Sosnovky, kde byla 3 četa s d. č. Markem, který poručil jeti mu za rotou přes Závodovku do Čeknelovky. Houda Vladimír se přihlásil jeti s ním. Byla půlnoc. K ránu přijížděli k Čeknelovce. Byla mlha. Nebylo nic viděti, až v mlze vynořily se temné postavy, které se kývaly. Byli to bolševici, ke kterým přijeli na 60 kroků. Ti odkryli oheň. Povozka jim ujela k bolš. Dohadovali se s nimi, až spustili po nich z kulometu. Ustupovali. Když uběhli asi 800 kroků, Honda byl raněn do levé ruky. Nyní na střelbu odpovídal pouze Tyl, kterému se podařilo skoliti jednoho z jezdců je pronásledujících. Uhnuli do lesa, aby se skryli bolševikům, při čemž se Houda ztratil. Tyl byl ukryt v lese 2 hodiny, až jej vyčenichal pes. Začal štěkati a Tyl, aby ho neprozradil, psa probodává. Když v tom do zad dostal ránu pažbou a již u něho stáli 2 krasnoarmejci. Na obranu nebylo pomyšlení. Svalili ho, vzali zbraň a natloukli pažbou. "Neubivaj", křičí jeden. "Nada ke komisaru!" A tak ho vedli. Když vyšli z lesa, ptá se jeden, má-li peníze. Odpovědi nevyčkal

73