Šimura Rudolf, Bohatý Antonín a Horák Otakar.

16. VI.

Spojenecké vlády (4. 6.) protestují proti odzbrojení nás, jinak dojde mezi "sojuzníky" a sovětem ke konfliktu. Nadšení pro nás čím dále tím více roste. Jsme nyní oporou obrozující se nové ruské národní armádě. V časopisech o nás nadšené články.

Vrátila se večer výprava ze Stavropolu, který byl zabrán. Ubit dělostřelec Hubička, bývalý příslušník naší roty.

17. VI.

Odpoledne část naší roty zúčastní se pohřbu padlých při výpravě na Stavropol a zemřelých od ranění z dřívějších bojů. Pohřeb se konal za veliké účasti obyvatelstva. Ostatní část roty na službě.

Naše ešalony jsou každodenně obléhány zástupy běženeckých dětí, běženců a chudiny. Mnozí obléknuti v cáry se sinými obličeji. Některé děti s chorobně bledými lícemi. Dáváme jim skorem všechen náš chléb, konservy, zbytky od jídla, útrpnější celý svůj oběd. Nám málo chutná. Co je zde viděti bídy, kolik strhaných lící od utrpení! Vloudili se mezi ně i takoví, kteří to, co dostali, na bazaru prodávali.

Přicházeli i Číňané s kejklemi a svou obvyklou otázkou Igra náda, háá působili smích. S počátku ještě rádi jsme se dívali na jejich zručnost s kuličkami, na polykání mečů a na prostrkávání hada nosem a ústy. Později jsme je neradi pro jejich drzost viděli.

Sedláci z okolí vozí do města horlivě obilí. Bazár je plný. Dříve na něm nemohlo se nic koupiti. Cena chleba klesá.

Dovídáme se, že Omsk je v našich rukách podle radiotelegramu Aralova. Oznamuje, že se Češi přepočítali, jestliže mysleli, že v Omsku a v Samaře najdou náboje a výzbroj. Z toho je patrné, že tyto věci našli jistě v Omsku, tak jako i my v Samaře.

Vyskytly se zprávy, že Lenin uprchl z Moskvy do Kazaně, kde byl bolševiky zadržen.

68