města s jeho kupolemi. Ve vnitř prohlédli jsme si zařízení tohoto mlýna, z jehož pokladny bolševici odnesli slušný peníz.

Do roty přidělen ze zajatců Čechů: Vašátko Josef, Souček Eduard a Fisil Bohumil.

Začíná býti špatné počasí. Prší.

12. VI.

Odpoledne koná se pohřeb našich padlých hrdinů. Přes nepříznivé počasí účast obyvatelstva jest ohromná. Nad hrobem proneseny krátké, ale vřelé řeči představitelů města a našich částí.

Dostáváme všichni nový kopřivový oděv. Zítra bude slavnostní průvod městem.

13. VI.

Dnes je svátek, jimž se oslavuje dobití  Samary a založení Národní armády. Dopoledne vojenská slavnost. Sešli jsme se na hřišti u nádraží asi 3 prapory. Přijíždí por. Čeček se štábem. Promluvil k nám; po něm por. Petřík. Průvod zahajujeme defilírkou v čtyřstupech a potom slavnostní průvod jde do města k francouzskému konsulu panu Jeaunnot, který nám pověděl několik zdvořilostí. Cestou házené nám šeříky nastrkujeme si do jícnu pušek, což pěkně působí. Vrátili jsme se o 2 hodině. "Čert vem parády", tak ulevují si bratři, když jsme se vrátili. Máme je neradi, byť bylo sebe více slávy.  Ruce od držení pušky na rameni jsou dřevěné, jsme unaveni, propoceni a usmýkáni po nezvyklém tvrdém dláždění.

Odpoledne divadla, koncerty, "guljaně" [1], při čemž se vybíralo ve prospěch našich raněných. I výtěžek z ostatního věnován ve prospěch našich raněných.

Večer v divadle Olymp slavnostní představení na naši počest. Zde hoši dostávali čaj, cigarety, zákusky a byli obsluhováni jak velcí páni.

Celý prapor má pohotovost. Nesmíme do města, ač mnohý přes všechnu únavu má trhání.

14. VI.

Rota odchází na službu na přístav. Prohlíží se přijíždějící lodě. Žádná z kotvících nesmí ze Samary odjeti. Ačkoliv začínají míti službu i ruští dobrovolci, je ji stále dost. Večer odjíždí výprava na Stavropol. Od nás pouze Zemánek Frant.

Z roty odcházejí do výzvědného oddílu při štábu divise

67

[1] - slovo v uvozovkách v azbuce