oddíl byl při štábu pluku a ti stáli za Ufou. Naznačen Autrata Ferdinand, Hradecký Josef a Klus Ladislav. Na sbírání zbraní určen Němeček Jan. U oddílu "čistilčiků": Soukup Václav, Horák Václav, Kolář František, Skrtenský František, Múller Frant., Šmejkal Břetislav a Mac Jan. Oddíl zdravotnický: Vašák Čeněk, Hučín Ludvík, Kořan Josef, Kaválek Jaroslav a Tyl Antonín. "Nosilčici": Bukáček Bohumil, Tesárek Bohumil, Zmrzlík Jaroslav a Šnajberg Frant.

Jedeme stále za sebou v hustém pořádku. Řada ešalonů před námi i za námi. Zajímají nás okůpky kol tratě, které připomínají boje našeho avantgardu. Často zůstáváme státi v širokém poli. Zastávky se využívají. Hraje se kopaná s míčem, který má každá četa. Přivezl je br. rotný. Nehledí se na vážnost doby a různě se skotačí. Zasmušilé tváře neviděti.

K večeru dojíždíme do stanice Bezenčuk. Před námi Nová Moskva. Již odtud jsou viděti její světla.

3. VI.

Stojíme před stanici Nová Moskva (Ivaščenkovy závody) u řeky Moči. Dva mosty spojují břehy. Krajina močálovitá. U řeky množství olší s velikou opeřenou osadou vraní. Mláďata pískají. Upozornila na sebe a hoši vypravili se na lov. Stávají se oblíbenou pečínkou. Podle oškubaného peří poznáváme, že i předcházející  ešalony horlivě kuchaří. Naši se vítězně vrátili, přinesli vráňat plný pytel. Nastává pilná práce s jejich přípravou. Škubání, párání, snášení mís a vody.

O 6. hodině navečer přiblížil se nepozorovaně nepřátelský vlak. Na otevřeném voze měli naloženo 5 lehkých děl. Druhé vozy byly kryté. Odkryli střelbu. Náboje vzrývají se podél trati. Bolševici mají asi úmysl zapálit Ivaščenkovo. Tušíme katastrofu, která by nastala. Vypravené roty nepřítele zahnaly. Bolševici zanechali 2 děla.

Přijíždíme do Ivašenkova. Jsou to většinou dílny a dělnické domky. Vlastní vesnice je na  levo od tratě. Vysoko vypínají se obrovské pyramidy beden. Jsou prázdné. Ale ve sklepích a skladech je nesčíslný počet střeliva. Je to výtečné. Budeme toho míti hodně. Přestávají obavy, že nebude čím stříleti. Když jsme se dozvěděli o množství ukrytých zde výbušných látek, poznali jsme, co rudí zamýšleli. Při šťastné ráně byli by zničili

58