do konečné stanice Inžavina.

29. III. - 31. III.

V Inžavině ještě mrzne. Pěkně se chodí hochům po zmrzlé půdě do okolních vesnic, kde sháněli s počátku chleba. Bývali vlídně přijati. I v Inžavině zaopatřili jsme si laciný chléb, když jsme se o něm dověděli. Někteří pro sebe koupili celý bochník o 20 funtách. Bylo to cenné bohatství!

Budeme zde sestavovati znova vlaky, aby cesta na Daleký Východ byla pohodlnější. Odejdou od nás ruští důstojníci, až na některé. Odešel kap. Ivšín již na Ukrajině. Kap. Štěpánov zůstane.

1. IV. - 8. IV.

Do roty přidělen Duchoň, Benda a Mrvík.

Počasí se mění. Nastává obleva - v blátě se můžeš utopiti. Ulice inžavinské nezadají ulicím druhých městeček a vesnic.

Antonov, velitel bolševických vojsk, děkuje za prokázané služby a za zbraně - námi odevzdané jako nepotřebné. Praví, že přijmul je jako dar. Sovět přistupuje k tomu, že nás pustí do Vladivostoku. Ponechají nám 1/4 zbraní pro naši ochranu.

Na cvičení chodíme málo. Více na procházky, za bláta podél trati.

9. IV.

Život naší roty je opět živější. Jeví se všeobecný zájem o učení se francouzkému jazyku. Každý by rád již uměl, aby se ve Francii domluvil. V 1. četě vyučuje Sláma, ve 2. d. č. Fridrich, ve 3. d. č. Marek a ve 4. prap. Ryšavý.

Sníh skorem úplně zmizel. Venku tepleji, sluničko počíná hřáti. Nehledí se na bláto a chodí do městečka na "korso". Obyvatelstvo jeví pro nás velký zájem, hlavně něžné pohlaví - gymnasistky, ze zdejšího gymnasia. Avšak někdy těžko věřit, je-li gymnasistka. Pořádají se divadla ruská (studentů ) a naše. Včera přijela plukovní hudba a pořádala koncert - akademii, společně se zpěváky a sokoly. Dnes se opakuje.

Dr. Langr prohlížel všechny dobrovolce. Slabým předepsána dvojitá porce.

Pohlaváři našich bolševiků, Beneš a Knoflíček, vybízí nás k neposlouchání N. R. (buržoásní) a svádí k deserci. Však vás dobře známe! - Přiděleno 6 bratří, kteří

42