ve mlýně a na folvarku. V noci se toulali krásní tuční voli a koně po ulici úmyslně puštěné od nových svých pánů, aby se nepoznalo kdo je vzal. Na vozech konaly se výpravy na zbojníky. Mužíci sami též trestali "metličkami", což znamenalo, že byl k smrti zvířecky ubit. Mnohdy ubit pro starou zášť za mnoho leté někomu ublížení a p. Rejdily pudy, o člověku se nemohlo mluvit. Mlýn i folvark byly za vesnicí, proto stěhujeme se do židovské knihovny o 2 místnostech. Bylo tam i malé jeviště. Jídla byl přebytek, tučného dobrého masa jsme již dlouho neviděli. A jaké porce! Bylo zde lépe než v Žitomíru.

Při rekvisici a po ní nastala volnost v poměru k obyvatelstvu a provedly se nedůstojné kousky, které byly odsuzovány. (Rekvisice na vlastní pěst, u žida laciné nakupování a p. Byly i směšné historky s rubáškou, s korálkama, když br. Kubáška vypral a majitelka si pro ni přišla: Daj rubáška moja, byl hurónský smích. Korále byly prý z krku Panenky Marie.)

Máme službu na folvarku, kde se hlídají sýpky a v noci po vesnici. Po 9 hod. nesmí nikdo chodit. Mužíci vše ukradené sváží zpět, hlavně obilí, kterého tam musí býti po udání správcově tolik a tolik pudů. Sváželi věci takové, které pro jednotlivce mužíka neměly ceny. Obilí odvezeme do Žitomíra 1/2 pro město a 1/2 pro nás.

Rusko zrušilo kalendář julianský. Bude se říditi dle gregoriánského. Zítra je tedy 14. 2.

14. 2.

Kalaš a Regner posláni na frontu jako kontrrozvědčíci. Ukrajinská centrální rada smluvila mír s Německem a Rakouskem. Kijev obsadili bolševici. Část rady je v Žitomíru, ostatní ve Lvově.

20. 2.

Třetí a čtvrtá četa odchází do Ivankova. Došla zpráva, že půjdeme ze Žitomíru pryč. Němci přijdou dělat na Ukrajinu "pořádek"! Obsadili Luck a Rovno. Postupují rychle vlaky po trati. Nová metoda válčení.

21. 2.

Doprovázíme dlouhou řadu povozek našich a mužických s obilím a hrachem. K večeru vyjíždíme. Jdeme pěšky, jen chvílemi se vezeme. Vozy jsou příliš zatížené, cesta špatná, zvlášť za noci. Pomalu versty ubíhají. Asi ve 3 hod. ráno jsme dorazili do kasáren, na kterých vlají národní

31