Vaštálka Josef, Bareš Frant., Štencl Jan, Holý Stan., Zemánek Frant., Kadeřábek Karel, Hradecký Old., Skrbenský Frant., Jelínek Boh., Hruška Jan, Klus Ladislav, Makšín Jarosl.)

U naší roty byla přednáška br. prap. Šešína: O Venuši, Marsu a spojení mezihvězdném. Místnost na přednášky ještě není. Musí připraviti divadlo, to bude vhodný sál pro přednášky. V divadlo se pilně přeměňuje veliká stáj. Osvětová činnost se vzmáhá. Připravují se různé kursy jazykové. Šachisté chtějí provésti několik turnajů. Otevřena čajovna. Dostane se čaj se zákuskami. (K vůli zákuskám se nejvíce chodilo, aby se vyplnily mezery v žaludku.) Při ní koňské uzenářství. S velkým denním peněžním obratem. Jako pamlsek - sekaná. Koně se kupovali lacino, prodávali je i za kůži.

24. I.

V blízké české vesnici Krošně chovají se k nám cize. U nich zaměstnaní Češi chodí ještě v austriáckých cárech již 3 roky. O nás nechtějí slyšeti. Za drahé peníze neprodají nám ani bramborů, ač mají všeho dostatek.

25. I.

Budeme přebírat ve městě posádkovou službu, proto v rotách je škola. Opakují se povinnosti na službě. Máme (1. prapor) pohotovost. Ve městě staly se případy napadení na naše chlapce. Jsme jim solí v očích. A ke všemu ještě abychom nezemřeli hladem musíme provádět rekvisici obilí, což obyvatelstvo vesnic pobuřuje proti nám.

Plukovní hudba koncertuje na dvoře. Bývá tak za každého mírného počasí .

Kap. Štěpánov vyzývá všechny věrné syny československé revoluce slíti se v jediný křemen, nelitovati svojich sil a podporovati slabší. Musíme naši část udržet na výsotě v době všeobecného rozpadu. My nesmíme dopustit rozpadnutí našich řad. Musíme zachovati ještě několik měsíců strašný náš les bodáků, aby nebyly marné, ztraceny roky těžké ale slavné práce.

26. I.

Stáváme brzy a vypravujeme se na cestu na pomoc 5 a 6 rotě, která rekvirovala obilí pro nás a pro město, při čemž došlo k srážce s obyvatelstvem. Šli jsme s první rotou. Plukovník na odchodu řekl: "Ruskij na vsegda znajut, čto takoe Čechi!" [1] Od 9hod. jsme šli až do 3. Po

29

[1] - přímá řeč azbukou