Jednak pro vzdálenost, jednak pro nebezpečí hrozící vlastní kůži chodíme do města málo. V noci jednotlivci jíti nebezpečné, ne-li nemožné. Střelba z pušek obvyklá jak přestřelka na posici. Obědy bývají chudé, chleba pouze 1 funt [1], někdy trochu sucharů. Nesmíme dostávati více než ruská armáda. V městě hlad.

Ulice oživují dlouhé "očerede" za potravinami, vojsko ukrajinské a polské. Biografy nabity. Mnoho se hýří. Pohonů nenosíme. Připomíná to carský režim knůtu a násilí, to třpytící se zlato na ramenou bije je v oči. Lépe je vystříhati se nedopatření.

Dokud jsme byli v zátiší v ruských zapadlých vískách věděli jsme málo o pravém stavu hrozného dramatu. Nedoléhal k nám tak mocně rozvášněný hukot urychleného tempa dějin, dojmy u nás nebyly již tak ostré, silné, byly jaksi setřeny. Ale zde vše klokotá, kypí. Horečka politická v lidnatém městě působila i na nás. Dostavila se nervová rozdrážděnost, horečné myšlenky s rozjitřeným nitrem. Každý si jasně uvědomil naše postavení.  Jsme část ruské armády, která neexistuje. Naše budoucnost je zahalena rouškou. Jsme na sopečné půdě, nové zprávy někdy i krkolomné na denním pořádku. Nejlepší východisko bude, když naše část se osamotí a zavede vlastní pořádek. Postaví na vlastní nový český základ. Přikročeno rychle k zahájení sjezdu (měl býti v Žitomíru), který musí učinit rozhodné kroky k osamocení naší části. Musí definovat naše stanovisko k bolševismu, který zachvátil celé Rusko. Na Ukrajině šly boje. Mnoho se debatovalo o provedení demokratismu v naší armádě - musíme býti demokraty. Nejvíce zajímal poměr vojáka k důstojníkovi. (?) [2]

V Titkově založené rotné fondy dostouply zde výše 1254 R 88 kop. Z něho přilepšovalo se na kuchyň a posílalo raněným a invalidům, kromě učiněných  sbírek. Provedeny opět volby. Do plukovního výboru zvolen Vodička 90 hlasy.

23. I.

U roty po spisku 226 lidí, přítomných 131 + 11, přidělených 58, na cestách 21, na dovolené 7, v nemocnici 5, na ošetřovně 3, ve vězení 2. - Přišlo doplnění 14 lidí. (Řehák Gustav,

28

[1] - 1 funt je 409,5 gramu
[2] - v závorce je krátký těsnopisný zápis