o poměrech doma.

Z důstojnické školy ze Žitomíru přišel d. č. Marek a Fridrich. - Prap. Skála, který byl přítomen 20. X. ve francouzském hotelu v Kijevě na poslední schůzce s prof. Masarykem přinesl tištěný referát: Zkráceně: Vojsko naše nedostatečně vycvičené, důstoj. i vojáci. Musíme dobře znáti svého nepřítele (zbraň, sílu, způsob boje a techniku vojenskou vůbec). Býti hrdinou - málo. Největší úspěch za nejmenších ztrát = podstata umění válčit. Zodpovědnost důstojníka ohromná, musí využíti každé minuty k vzdělání, aby předčil protivníka, který byl vychován pro svůj úkol generacemi. Učení praktické - použít i zničit zbraň nepřítelovu. Dobrá služba sanitární.

Naše taktika bleskurychlost - bez reserv proryv nevyužitkován. Maximum energie na začátku boje, prudce útočí a následkem toho dle přírodních zákonů po nějaké době naprosto seslábne. Je-li tento předpoklad správný, musí se podle toho rozvíjeti schopnost rychlého útoku a s ohledem na vyzkoušenou jeho trvalost dělati plány a nalézti prostředky, aby nastoupivší reakce neměla škodlivý vliv na udržení a rozšíření dosažených úspěchů. Pěstovati otužilost, vytrvalost atd. Střelbu, metání bomb a p.

Demokratisace armády. V praksi poměr důstojníka k vojákovi. Důstojník vysvlekl se sebe duch rakouské armády (hrubé zacházení, nadávky a p. nepovažovali se za něco "extra" a p.). Naprostá spravedlnost. Naprosté rovnosti nebude, jeden vzdělaný, druhý ne. Demokratism není ve vnějších formách, voják musí poznat, že mu důstojník neubližuje a trestá-li jej, že to musí být, má být zdvořilý.

Za daných poměrů jsme pod komitéty (hospodářství, kulturu), musí se vystříhati polit. sporů a polemik. Nemá se mluviti o čas. Svobody v zájmu jednoty.

Francouzský disciplinární řád na přání naše. Nevíme ani, že poddůstojník má právo trestati. Za některé zločiny trest smrti. (U nás bude jen za zradu, až řád komise opraví.)

Ruské velení (jsme část ruské armády, vrchní velitelé Rusové, počítat na spolupráci, naše ještě nevypracované, rusky rozumíme).

Naší zásadou je nemíchati se do vnitřních poměrů politických. Podvratným živlům na místě našeho pobytu zabraňovati.

Co nejvíce zaměstnání, toť lék.

K židům v našich řadách chovati se přátelsky, též i k židovskému obyvatelstvu.

19