19. X.

Odchází bratři ke čtvrtému pluku. Jsou to většinou z posledního doplnění. Hlásili se dobrovolně. U nás poslední dobou nic nedělali. Byli v pluku toliko na papíře. Odděleně chodili cvičit.

20. X.

Málo se cvičí venku. V blátě a v kalužích se špinavou vodou tone celá vesnice.

21. X. - 29. X.

Do lesů bohatých na zvěř přestává se chodit. Srnčí, divocí kanci a zajíci před jistými ranami střelců se uchýlili do sousedních hvozdů. Však je znepokojoval kde kdo. Střelba se ozývala ze všech stran, i nad samými hlavami střelců bzučely kuličky. Dobře, že to přestalo, vždyť nehod bylo dost.

Učíme se zacházeti s bombami. Učí des.Vašátko. Výklad nás zajímá. Rádi posloucháme. Na praktická cvičení chodíme do připravených okopů v Berezně. Provádíme granátčické náběhy, vzryváme fugasy, ničíme drátěné překážky. Doma cvičíme se v házení granátů stoje, kleče a leže.

Na službu chodí hoši nejraději ke skladu potravin, kde ve strážnici je hezká dcerka chozajky. Jak se o tom dověděli, každý by rád potěšil se její hebkou tváří. S nechutí již šlapávali protivných  6-8 verst do vzdáleného lesa, který se hlídal. Okolní sedláci podle svých představ o svobodě, byli by ho úplně zničili. O dřevo v kraji veliká nouze - topilo se slamou. Káceli jsme dříví pro pluk. Škoda krásných jak panna rovných kmenů! Dělali jsme drvoštěpy a tupými pilami podřezávali silné kmeny. Museli jsme vypadat směšně se zbytečnou námahou, se svou neodborností a s bezradností, uvázl-li strom v sousedních korunách. Při práci raněn lehce do hlavy Pokorný, kromě různých odřenin druhých hochů. Proto sestavena stálá partie lidí od "dřeva", kteří pluk topivem zásobovali.

V Rusku utvořena nová vláda: Rada bolševických komisařů. Předseda Lenin, zahraničních záležitostí Trocký - Bronstein. Tato rada vydala 3 degrety: 1) o míru (ihned mír bez aneksí a kontribucí na základě sebeurčení národů), výzva k sociální revoluci 2) velkostatky přecházejí pozemkovým výborům 3) dělnická kontrola nad výrobou aj.

Všechny noviny zastaveny kromě bolševických. V masse, v národě, ve městech chaos.

Přišly sluchy, že naše dva pluky jsou na cestě do Petrohradu, jedou do Kijeva. Třetí prapor prý kamsi odešel. Okolo nás jeli kulometčíci. My máme pohotovost. Následkem takových zpráv mozek horečně pracuje a obrazotvornost vykouzlí mnohé nesmysly a žijeme v napětí.

Dr. Langr nás informoval na základě zpráv z českých novin

18