Poté prof. Masaryk k nám promluvil. Řeč jeho byla jak hojivý balsám na rozjitřené rány. Skutečný otec! Pravil: "Nejsem vojákem a nemohu oceniti vaše výkony. Nebýti stár, byl bych mezi vámi. Povím vám, jaký význam má to, že my, rakouští poddaní, jsme na tomto místě schromážděni v odboji proti Rakousku. Na myšlenku, že musíme provésti odboj mně přivedli naši vojáci, kteří se houfně vzdávali. Já dělám to, co začal národ."

Po něm promlouvá Mamontov slova lichotivá.

Spokojeni navracíme se domů.

6. VIII.

Neděle. Hasili jsme požár vzniklý v rajoně našeho praporu udeřením blesku do plné stodoly. Hoši mnoho pomáhali. Mužíci byli bezhlaví; strachovali se o bohatou svěřenou sklizeň. Notný lijavec přispěl k tomu, že nechytly druhé dřevěné, slámou kryté domky.

7. VIII.

Dostáváme služné 7,50, z čehož se nám sráží 42 kop. na okradenou lékárnu.

8. VIII.

Časně ráno odjel v kočáře prof. Masaryk. Stáli jsme v šiku podle silnice, kudy on projížděl. Loučili jsme se s naším vůdcem voláním Na zdar! Doprovázeli ho důstojníci na koních.

9. VIII.

Přišel příkaz každé roty naznačiti 22 lidí do 4ho pluku.

11. VIII.

Přijel k nám prap. Fišer z nemocnice. Tlumočil pozdrav velitele setniny prap. Vašátky a podle možnosti urovnal neshody v rotě. (Spor o rotné koně.)

Poslali jsme deputaci k náčelníku "chozajstvené části" br. pr. Ševci, aby podle možnosti urovnal potravní krisi.

12. VIII.

Po návrhu prap. Fišera sestavena komise, jež má vypracovati seznam zasloužících vyznamenání.

13. VIII.

Příkaz o obnovení rotných komitetů.

14. VIII.

Odpoledne schůze za předsednictví br. Beránka. Do plukovního komitetu zvolen br. Drábek 82 hlasy, jako náhradník Sekanina (30 hlasy). Do rotného komitetu zvoleni: Jungman, Beránek, Horáček a Postřekovský. Náhradníci Petráček a Jelen.

15. VIII.

Týden jsme odpočívali. Než přijdou podzimní deště, spravujeme cestu do Polonoe, aby náš oboz mohl nám dovážeti potraviny. Ryli jsme příkopy. Práce se nám nedařila, sapéři museli ho opravovat. Nářadí byl nedostatek, proto vypůjčovali jsme si od "chozajnů", kteří nám drahocenné u nich nástroje svěřovali s obavou.

Starodružiníci jeli na dvouměsíční dovolenou.

16. VIII.

Kuchyň již lépe vaří. Objevují se i různé vymoženosti z mouky. I zprávy přicházejí (ovšem nezaručené) veselejší. O našem velkém úspěchu u Brodů.

18. VIII.

Přišlo doplnění k pluku asi 500 mužů. Hudba je očekávala.

10