(anti)Pravnicke vtipy

rise_zvirat.gif (2918 bytes)
technika.gif (2808 bytes)
fysiognomie.gif (2962 bytes)
citaty.gif (2739 bytes)
cest.gif (2668 bytes)
moudrost.gif (2847 bytes)
mamon.gif (2752 bytes)
lhari.gif (2675 bytes)
zacatecnici.gif (2949 bytes)
partneri.gif (2777 bytes)
lekari.gif (2726 bytes)
protistrana.gif (2896 bytes)
v_tisni.gif (2731 bytes)
u_soudu.gif (2789 bytes)

piste_nam.gif (2698 bytes)
jans_home.gif (2712 bytes)

Vítejte v naší galerii (anti)právnických vtipů!

Naše sbírky vznikly pečlivým vyrabováním jiných sbírek, neautorizovanými překlady, nezákonným odposlechem v soudních síních a konečně z osobní dlouholeté zkušenosti správců těchto sbírek s nápravnými ústavy po celém světě.

Čeští právníci zatím neměli dost času a příležitosti pro plné rozvinutí svých schopností v demokratickém právním systému. Naše sbírka jim proto jistě bude sloužit jako zdroj inspirace a poučení a pevně věříme, že jí bude hojně využíváno i při výuce na právnických fakultách. Mnohé exponáty poskytují i srozumitelné a okamžitě využitelné praktické návody. Ne všichni ovšem čekali, až jim vše přineseme až pod nos. Našli se vynikající jedinci, kteří hned od počátku jednali tvořivě a rozhodně a postupem času jich potěšitelně přibývalo. Mohli bychom uvést celou řadu zářných příkladů z právní teorie i praxe, které dokazují, že čeští juristé se nenechali zahanbit. Vzpomeňme alepsoň bravurní teoretickou interpretaci neaplikovatelnosti práva na osoby a předměty červené barvy nebo expertní přístup při uplatnění principu nedotknutelnosti na osoby a predměty barvy hnědé.

Jak jsme však již uvedli, to jsou jen světlé výjimky. Pro vás ostatní, a zejména pro náš mnohdy tápající právní dorost, je určena tato sbírka. Zveme vás srdečně ke vstupu. Hezky si naši galerii užijte, dejte nám vědět o případných překlepech, jazykových neobratnostech a, ze všeho nejlépe, o kvalitních nových exponátech, které bychom mohli odcizit a zařadit. Odměnou vám bude hřejivý pocit spoluviny.

Těm nepřejícím duším, které již samy dávno využívají moderních právních postupů dokumentovaných naší sbírkou, ale nepřejí rozšíření obzoru ostatním, bychom rádi sdělili, že jakákoli snaha nás odradit a zastrašit bude marná. Všechny možné kroky nepřátel našeho úsilí jsme již dávno anticipovali. Hlavní správce galerie již před lety opustil Českou republiku, aby za mořem sbírku tajně shromáždil a připravil ke slavnostní vernisáži. V případě nouze má připraveno několik alternativ úniku po Zemi i kybernetickym prostorem. Jeho spolupracovníci v Čechách nemohou být v souvislosti se sbírkou žalováni, a i kdyby k tomu došlo, mají falešné pasy a peníze na několik prvních let útěku již připraveny doma ve sklepě.

  Oddaně Váš
  Jan Hrabě,
správce sbírek

oddelovac.gif (1320 bytes)

Nejčerstvější akvizice provedena 29.11.1998.