zacatecnici_nadpis.gif (4782 bytes)

vzhuru.gif (1360 bytes)

zpatky.gif (1446 bytes)

kupredu.gif (1416 bytes)

 

Profesor smluvního práva se při hodině zeptal jednoho z lepších studentů: „Kdybys chtěl někomu dát pomeranč, jak bys to provedl?“

Student odpověděl: „Tady máš pomeranč.“

Profesor byl nepříčetný: „Ne! Ne! Ne! Přemýšlej jako právník!“

Student pak odvětil: „Tak dobrá, řekl bych: Tímto dávám a doručuji vám, jako celku i samojedinému, svůj statek a zájem, práva, nároky, osvědčení, záruky a výhody z dotyčného vyplývající, tento zde pomeranč, jakož i veškerou šťávu, dužinu a semena v tomto obsažená a též i veškerá práva i výhody s ním spojené, s plnou mocí ke zkousnutí, řezu i zmrazení a jiným úpravám k pojedení téhož, s tímto souvisící právo darování dotyčného plodu s i bez dužiny, šťávy a semen, pokud se tímto neocitne v rozporu s předešlými či současnými platnými normami, smlouvami subjekty uzavřenými či jinak závaznými bez výjimky.“

oddelovac.gif (1320 bytes)

Čerstvě vystudovaný právník chtěl udělat dojem na prvního klienta, který přišel do jeho nové kanceláře. Připravil si do ruky telefonní sluchátko a když klient vstoupil, předstíral hovor: „Je mi to hrozně líto, ale mám takový hrozný nával, že se k vašemu případu dostanu nejdřív tak za měsíc.“

Pak zavěsil, otočil se ke vstoupivšímu klientovi a zeptal se ho: „Co pro vás mohu udělat?“

„Nic“, odpověděl ten muž, „přišel jsem jen zapojit telefon.“

oddelovac.gif (1320 bytes)

Ďábel navštívil kancelář mladého právníka a udělal mu nabídku.

„Mohl bych pro tebe ledacos zařídit“, povídá. „Pětinásobně zvýším tvůj příjem. Tví partneři tě budou mít rádi. Tví klienti tě budou respektovat. Budeš mít 4 měsíce volna každý rok a dožiješ se sta let. Jediné, co za to chci, jsou duše tvé ženy, tvých dětí a dětí tvých dětí. Ty budou navěky hnít v pekle.“

Právník chvíli přemýšlel a pak se podezíravě ptá: „Kde to má nějaký zádrhel?“

oddelovac.gif (1320 bytes)

Dvě mladé, atraktivní a dobře vzdělané čerstvě graduované právničky Sally a Edith soutěžily o prestižní místo. V rámci přijímacího pohovoru se každé z nich zeptali, proč chce nastoupit právě tam.

Edith odpověděla, že chce pracovat pro firmu s dobou reputací, které jde o pravdu a spravedlnost.

Sally jednoduše otevřela kabelku, vyndala z ní dost hubenou peněženku a položila ji na stůl před seniora firmy. „Chtěla bych, aby ztloustla, jak nejrychleji to půjde“, povídá.

Sally byla přijata.

oddelovac.gif (1320 bytes)

Mladý právník, který právě převzal otcovu firmu, přispěchal jednoho večera celý vzrušený domů.

„Tati, tati, poslouchej“, křičel, „právě se mi podařilo konečně urovnat McKinneho spor.“

„Urovnat!“, vykřikl otec nevěřícně. „Proč proboha, ten jsem ti dal jako životní rentu."

oddelovac.gif (1320 bytes)

Nováček v právnické firmě byl poslán do vzdálené země reprezentovat stálého klienta firmy, obviněného z loupeže. Po několika dnech případ vyhrál, klient byl osvobozen a propuštěn.

Právník, rozjařený úspěchem, hned poslal firmě telegram: „Spravedlnost zvítězila.“

Zkušený kolega ihned spěšně telegrafoval zpět: „Okamžitě se odvolej.“

 oddelovac.gif (1320 bytes)