partneri_nadpis.gif (4353 bytes)

vzhuru.gif (1360 bytes)

zpatky.gif (1446 bytes)

kupredu.gif (1416 bytes)

 

Dva právníci se procházeli a diskutovali o případu. „Podívej“, povídá jeden, „buďme k sobě upřímní.“

„Tak jo, ale ty začni“, odpovídá ten druhý. Tím byla konverzace u konce.

oddelovac.gif (1320 bytes)

Právník pomáhal stařence sestavit poslední vůli. Naúčtoval si za to sto dolarů. Stařenka mu dala stodolarovku, ale nevšimla si, že je k ní přilepena ještě jedna.

Právníkovi okamžitě vytanul na mysli etický problém: „Řeknu o tom svému partnerovi?“

oddelovac.gif (1320 bytes)

Právník, diskutující strategii případu s kolegou, povídá: „Až oslovím porotu, budu se přimlouvat za shovívavost.“

„Nic takového!“, křičí partner. „Ať si Shovívavost opatří svého vlastního právníka.“

oddelovac.gif (1320 bytes)

Právník se připlahočí domů po dni na golfovém hřišti s partnerem.

Žena se ho ptá: „Kde máš partnera?"

„Henry vydržel jen do páté jamky“, odpoví právník.

„No to je ale otrava“, odvětí žena.

„To teda jo“, pokračuje právník, „dál to byla pěkná fuška, pořád dokola: odpálit míček, popotáhnout Henryho, odpálit míček, popotáhnout Henryho..."

oddelovac.gif (1320 bytes)

Dva právníci, partneři ve firmě, obědvali v restauraci, když tu náhle jeden z nich vyskočil od stolu a vykřikl: „Musím honem běžet zpátky do kanceláře, zapomněl jsem zamknout trezor.“

„Čeho se bojíš“, ptá se ho kolega, „vždyť jsme oba dva tady."

oddelovac.gif (1320 bytes)

Dva právníci se procházeli lesem a náhle spatřili rozzlobeně vypadajícího medvěda. První z nich hned otevřel kufřík, vyndal z něj tenisky a začal si je rychle obouvat.

Druhý na něj kouká a povídá: „Co blázníš, nikdy nedokážeš běžet rychleji než ten medvěd!“

„To taky nemusím“, odpovídá ten první. „Musím jen běžet rychleji než ty.“

oddelovac.gif (1320 bytes)

Právník leží na smrtelné posteli. Jeho celoživotní partner ve firmě je u něj.

„Honzo“, povídá, „musím se ti k něčemu přiznat. Třicet let jsem spal s tvou ženou a jsem i otcem tvé dcery Heleny. Navíc jsem deset let kradl firmě peníze.“

„Jen buď klidný a už na to nemysli“, Honza na to. „Já jsem zase byl ten, kdo ti přidal arsenik do martini.“

oddelovac.gif (1320 bytes)