Smrt podpl. Vašátky přišla neočekávaně, zpráva o ní rozechvěla srdce a zabolela v duši jako zvěst o smrti otcově. Ne nadarmo jmenovali jej starodružiníci svým otcem. Ne nadarmo musí truchliti celé československé vojsko nad jeho hrobem, jak nad hrobem otcovým. Podpl. Vašátko, vstoupivší do České Družiny jako střelec, je jeden z nejtypičtějších č. d. vojáků, jak jej stvořila doba velikého obrození. Nebylo rozvědky, které by se byl nezúčastnil, nebylo okamžiku kdy by byl váhal. Veliká síla vůle a nesmírná víra v konečný zdar těžce počínajícího odboje nalévala v nejtrudnějších chvílích do jeho srdce odvahu a on jistě a udatně vodil svou partu rozvědčíků, potom rotu a prapor od vítězství k vítězství. Řády, zdobící jeho širokou hruď, doneseme do č.s. republiky jako hlasatele nesmrtelné slávy a bezpříkladného heroismu.

Dnes vzpomínáme pouze dvou nejvýznačnějších jeho činů, které později budou vylíčeny podrobně. Byl to podpl. Vašátko, jemuž patří nejhlavnější zásluha na přechodu pražského 28. pluku do Ruska. Nedaleko Zborova, blízko těch míst, kde o dva roky později poprvé stará brigáda jako bojová jednotka vítězně zakončila bitvu s rakousko německými vojsky u vesnice Konečná, pronikl se svou výzvědnou hlídkou do týla 28. pluku, sebral 37 zajatců, z nichž propustil pluk. lékaře Dra Greifa, jenž slíbil, že rozšíří mezi českými vojáky zprávu o projektovaném ruském útoku. Bylo domluveno, že 28tníci bez výstřelu přejdou k Rusům. Zároveň vyzvěděl o rozložení pluku i sousedních částí. Na základě přinesených zpráv se podařilo por. Klecandovi (dnes podpl.) přesvědčiti velitele 48. divise o možnosti úspěšného útoku, který v následujících dnech v rozloze 35 km čtyřmi ruskými pluky proveden. Proti posici 28. pluku nastupoval jeden prapor po cestách, ukázaných zajatci, které zabral Vašátko. Tento prapor skutečně přivedl celý 28. pluk, drem Greifem již připravený a bez výstřelu přešedší.

Druhý z jeho nejvýznamnějších činů následoval o dva roky později v bitvě u Zborova, kde jako velitel druhé roty první vyrazil v útok a svým chrabrým vůdcovstvím

124