Na oddych.

21. XI.

Jedeme k Ufě.

23. XI.

Převrat na Sibiři. Admirál Kolčak ujal se vlády. ONR podala protest, že České vojsko bojující za myšlenku lidové vlády nebude a nemůže souhlasiti s násilným převratem. Pouze zákonný základ, který je základem každého státu, musí býti zachován i v Rusku.

Odbočka píše: My představitelé československého vojska, na němž spočívá v této chvíli celá tíže zápasu s bolševiky, litujeme toho, že v úzadí bojující armády provádějí násilné převraty ony síly, kterých jest nutně zapotřebí na frontách. To nemůže déle trvati. OČSNR doufá, že krise vyvolaná arestováním členů všeruské zatímní vlády není ukončena.

Za OČSNR Dr. Potejdl, Dr. Svoboda.

Kolčak prohlásil, že chce utvoření bojovné armády, vítězství nad bolševiky, zavésti zákonnost a pořádek, aby národ mohl bez překážky zvoliti si způsob vlády, které si bude přáti.

Přicházejí nejasné zprávy o utvoření československé vlády.

24. XI.

Již dnes ráno dojíždíme do Čeljabinska.

Do Vladivostoku přijel gen. Janin s gen. Štefanikem. Jsme dáni na "zapasnou puť".

27. XI.

Vypsány volby do českého sněmu na Rusi. Náš pluk má voliti 4 poslance. Volby se mají provésti 5. prosince, užší volby 10. prosince.

Poražené Německo vzdává děla Francii, ve které prohlášena demobilisace.

118