popraškem.

Brzy pokračujeme v pochodě a již v poledne docházíme do Belebeje. Rota prozatím umístěna na starých bytech. Uléháme v čistých teplých bytech. Spánek však o 4 hodinách je přerušen. Máme jíti na nádraží. Odcházíme a ve svoji náruč nás přijaly teplušky, po kterých se nám tolik stýskalo.

Odjíždíme. Pojedeme prý daleko, daleko na východ. Kola opět drkotají a ten šum pohybujícího se vlaku nás unavené, vysílené, duševně zmučené ukolébává ve tvrdý spánek. Bude to konec našeho strádání!

Kořist za bojů s bolševiky prvního pluku ohromná. První pluk obsadil 5 gubernských a 9 újezdných měst. Ukořistěno 57 děl (kromě zanechaných ve skladech), sta kulometů, 36 rychlopalných děl, asi 300 samostřílů, tisíce pušek a nábojů, 5,000.000 patron, přes 100 lokomotiv, 4 obrněné vlaky, přes 500 koní atd. atd.

Celkem ztráty pluku: 16 důstojníků a 168 vojínů ubitých, od ran zemřelo 1 důstojník a 31 vojínů, raněno 38 důstojníků a 637 vojínů, pohřešováno 71. Úhrnem 962  (a to 55 důstojníků, 907 vojínů).

Naše rota v bojích proti bolševíkům měla bolestné ztráty. Ubiti 2 důstojníci a 8 vojínů (bez 2 padlých na broneviku), od ran zemřeli 4. Raněno: 1 důstojník a 38 vojínů, pohřešováni 3, celkové ztráty 56 mužů.

Hned při útoku na první nepřátelskou baštu - Penzu, dne 29. V. ztratili jsme bratry:

Dolka Františka z Doudlebí n/Orlicí - Čechy,
Vítka Antonína z Hlinska na Moravě,
Ječmínka Václava, Rousínov u Rakovníka

V boji o Samaru 8. června:

d. č. Frydrycha Bedřicha z Milotic n/Bečvou,
Kapustu Jaroslava z Písku
Volejníka Jaroslava, Jundrov u Brna

U Ochotničeva - Simbirsk dne 9. září 1918 (na broneviku):

Kalaše Františka, Troja u Prahy
a Holmana Václava, Roudnice n/L.

U Morkvaš na kazaňské frontě 13. srpna:

Nováka Vojtěcha, Horní Bukovsko u Mezimostí
a Šuru Františka, Zdice u Berouna.

116