křoví. Jsme strašně unaveni. V poledne přicházíme do Molostovky. Nikdo tomu nechce věřit, že je to 20 verst. Asi s hákem a ten hák bude mít verst právě tolik.

18. IX.

O 8. hodině ranní pokračujeme v cestě. O 6. hodině večer přicházíme do Salman (32 versty).

19. IX.

K slíbené "dňovce" nedošlo. Odcházíme do vesnice Meleši, 22 verst vzdálené.

20. IX.

Dvacet blátivých verst do St. Almetějeva.

21. IX.

Za svítání opouštíme vesnici. Jdeme do Momykova (23 versty).

22. IX.

Zbývají nám jen 2 přechody do Nurlatu, kdež mají býti naše ešalony. Cestou nejvíce hovor točil se okolo nich. Neměli jsme zpráv, zda nebyly zanechány v Simbirsku. Měli jsme v nich celé své jmění, celou naši výbavu. Oděv na "gulání" ve městě a všechno možné, co voják "potřebuje".

Přicházíme do Ruské Menči obydlené Čuvaši. Máme zde nocovati, ale všem se chce do teplušek. Kouř a pískot lokomotiv jakoby nás k sobě volal. Jen do škatulek. Je v nich lépe než na lodích. Voda nám nesvědčí.

Proto ještě týž den po dvouhodinovém odpočinku pokračujeme v cestě do Nurlatu. Nedbalo se na únavu. A při pohledu na naše vlaky, které se v dáli rýsovaly, stupňovala se nálada. Za zpěvu a vtipů cesta rychle uběhla a my za báječné nálady přicházíme znovu do svých hnízd, námi tak dlouho opuštěných. Necítili jsme ani, že dnes máme za sebou hezký kousek cesty.

Ztráty prvního pluku u Kazaně byly: Zabiti 3 důstojníci a 36 vojínů, raněno 10 důstojníků a 134 vojínů, pohřešováno 6 vojínů. Celkem 189.

23. IX.

Přidělen k naší rotě ruský student Sidorov Jiří ze Simbirska. Každý by chtěl jen s námi. Do svoji části nechtějí. Mají ve všem nepořádek.

24. IX.

Stav roty: Po spisku 220, přítomných 136, přidělených 35, na cestách 34, v nemocnici 15.

V tepluškác jsme si již zvykli. Vede se život tak jak dříve, jako kdyby nebyla za námi Kazaň. Přichází doplnění 49 bratří, kteří se súčastnili obrany Simbirska a prodělali ústup od něho. K četám přidělenci, okolo deseti nových bratří. Jsou většinou z okolí Jekatěrinburgu a Omska. Vypravují nám o bojích, které prodělaly naše části na Permské

101