odjíždějící loďky. Jsou po krk ve vodě a sápají se v loďky. Nechtějí je tam pustit. Loďky jsou přeplněné. Div již teď se nepotopí. A tak mnohé utopené voda nese. Jaké to šílenství, jaký to bezrozumný zmatek.

Naši hoši nad Uslonem jsou ve velkém nebezpečí. Nemají snad ani tušení. Raněn tam Bauer Karel.

7. IX.

Skoro ráno o 2. hodině za úplné tmy opouští rota zároveň s ostatními částmi tuto posici a odjíždí do kazaňského přístavu. Ten již byl téměř celý vyprázdněn. Lodě snažily se proplouti Nižně-uslanským přístavem, který byl obsazen bolševiky. Posádky z lodí, nemocní, vydali se pěšky k Bogoredyku. Na lodích nechána jen malá ochrana a kdo nechtěl pěšky. Proplouti bude dost nebezpečné, zvláště když v přístavě hoří zapálená loď, která vrhá světlo na vodní hladinu.

Krasnoarmejci nezpozorovali odchod náš z Vrchního Uslanu a z rána provedli úplně pravidelný nástup na výšiny.

9. IX.

Pokus nepřítele vysaditi se za podpory prudké dělostřelby byl námi likvidován. Při tom byl raněn kap. Kutlvašr. Části Nár. armády chránící přístav prostě utekly. Nepřítel bombarduje město. Hojné požáry.

Ano tedy, Kazaň opustíme. Naše síly tak podryté nestačí, abychom ji ubránili proti několikanásobné přesile. A jaké zde již mohlo býti dobré vojsko ruské. Neuměli je však formovat. Odváděli kloučky, kteří nevěděli, co to je puška. Ty pak nevycvičené a hladové posílali na front proti dobře organisovanému vojsku sovětskému, kterého zde bylo 30.000.

Mnozí k tomu byli ještě bázliví, nezvyklí ruchu bitevnímu a při sebe menším nezdaru utíkali. Tu muselo několik našich hochů situaci zachraňovat.

Platné služby bolševikům konalo 6 aeroplánů, které řídili obratní odvážliví letci. Na naší straně vidívali jsme jeden, který dolétal k naši zástavě a vracel se. Zlobili jsme se na něho a přáli mu za tu jeho nesmělost, aby ho jednou pořádně zapotili.

Což u nich bylo též lepšího bylo loďstvo. Měli přiveženo i několik kanonérek a stále znepokojovali blízké okolí Volhy svojí dělostřelbou. Jejich drzost hlavně poznala naše rota. Jejich náběhy bývaly téměř každodenní. Latyši zmoudřeli teprve až dostali od nás na pamětnou tak, že ani při našem ústupu od Pečišče se neukazovali.

Vložka Čertův mlýn. [1]

99

[1] - odkaz autora na Čertův mlýn je nejasný