se bolševici zastřelili. Většinou létaly náboje přes nás a trhaly se na protější stráni. Pouze jednou nám náboj vzal roh od našeho bydliště.

1. IX.

Časně z rána podejely opět nepřátelské lodě a počaly bombardovati mlýn a okolí. Obětmi této bombardírovky byl velitel roty prap. Fišer, který jsa raněn střepinou granátu do hlavy, brzy skonal. Jak mu bylo hlášeno, že lodě podjíždějí, vyšel ven, aby jako velitel účastku se přesvědčil. Při střelbě vyšel mezi dvě kamenné stěny sýpek. Tu na protější padl granát, vzryl se a jeho střepinou byl náš dobrý rotný velitel ubit. Však tento vzryv vyžádal si obětí více. S prap. Fišerem padl i br. Zdražil, který teprve nedávno k nám přišel ze srbského praporu. Raněni Šimon Rudolf, Cáha František a Gross Karel. Téměř tedy celá služba, která zde při dělu stála.

Velení roty převzal prap. Novotný.

Vypravuje se, že Němci se spojenci jednají o míru.

3. IX.

Na pohřeb ubitého prap. Fišera a br. Zdražila do Kazaně poslána z roty jen deputace. Vymáhalo se, aby mohla jíti celá rota, což však pro nedostatek sil nemohlo býti dovoleno. To nemají ani 80 vojínů, aby nás mohli směnit?

Z roty odchází Nejedlý Karel. Je jmenován bat. hospodářem. Potvrzuje se spojení na východní frontě. Aspoň přijede nám někdo ku pomoci.

4. IX.

Nepřátelská letadla hází bomby na naši zástavu (2. četa) a obstřelují ji z kulometu. Nějak si na to zvykají.

Ve vzdálenosti 400 x [1] od zástavy objevila se nepřátelská rozvědka.

5. IX.

Ranou z děla zapálena nepřátelská ozbrojená loď s náboji a druhá potopena. Vzrývající se náboje bylo dlouho slyšeti.

Hochům je divné seskupení sil protivníka na levo od nás k Uslonu Nižnímu. Objevují se i na silnici mezi Vrchním Uslonem a Nižním. Podle toho a dle střelby soudí se, že je Nižní Uslon zabrán. Avšak nikdo nic určitého neví.

Dr. Patejdl od O. N. R. telegrafuje, že prof. Masaryk naše vystoupení schvaluje.

97

[1] - význam délkové míry "x" se nepodařilo vyjasnit