17. VIII.

Máme pohotovost. Protivník má na levém křídle nastupovat. Odpoledne jde mu půlrota s prap. Novotným vstříc. Bolševici jak nás uviděli, od nástupu upustili. Zajali jsme 2 latyše, telefonisty. Druhá půlrota vyslaná později (vedená prap. Fišerem) se vrátila, když byla o všem zpravena.

Při zpáteční cestě několik hochů se vydalo na lov dvou bolševických jezdců. Chytit se je nepodařilo.

V noci ustupují všechny naše části na linii Vorobjevka - Vrchní Uslon. Naše rota byla jako ariergard. Odcházela poslední. Dobře, že odcházíme dobrovolně. Být to ústup donucený, tak jsme zanechali zde těžkou baterii, neboť sesláblí hubení koně nemohli děla do příkrého kopce nad Morkvašemi vytáhnouti. Dalo to mnoho námahy, než děla byla dopravena na kopec. Před Vrchním Uslonem zůstává artilerie a naše třetí četa. Připravuje okopy. Ostatní čety umístily se na Usloně.

18. VIII.

Po obědě je poslána 2. četa s d. č. Markem zaujati posice nad vesnicí Pečišče. První četa jde se koupati na loď, kde se převléknou a dají trochu do pořádku. Pokud bude možno, po navracení 1. čety půjdou i ostatní.

19. VIII.

Rota přestěhovala se do Pečišče do mlýna Okonisníkova, aby měla blíže na zástavy. Na zástavách se jednotlivé čety střídají a poněvadž v žádné četě není přes 20 mužů, musí jedna četa druhou doplňovati. Posílá se 25 lidí. Služba úmorná, stálá, jsme nevyspaní. (Na zástavě na 3 versty 25 lidí. Při úplném obsazení 80.) Proti obrovské přesile máme držeti posice za každou cenu, dokud nám nepřijde směna anebo posila.

20. VIII.

Odešel od nás Kunc Rudolf v kontrrozvědku.

21. VIII.

Budí nás silná střelba z děl i kulometů z nábřežních baterií a ze 3 lodí. Jedna četa je na zástavě, jedna má volno a druhé dvě mají službu ve vesnici (na konci vesnice postavena zástava) a u děl.

22. VIII.

Začínají častěji létati aeroplany a obzvláště naše usedliště povážlivě obletují.

23. VIII.

Na zástavě dosud jakž takž byl klid. Teprve dnes vyslaná rozvědka byla nepřítelem obstřelována.

25. VIII.

Na levém břehu a u Nižního Uslonu zuří

95