kdy nebude co jísti, kdy budeme bosi a roztrhaní. Kdo se necítí dosti silným, že vytrvá s námi za každých okolností až do konce, ať to řekne raději hned a vystoupí. - Urazili jsme 15 verst.

9. III.

Vyšli jsme brzy ráno a po vykonání 30 verstového pochodu došli jsme do Rudovky. Cesta mizerná. Procházeli jsme Nikolaevku, Pogreby, Gnilůvku a Mozgy. Zde jsou vesnice blízko u sebe, což je řídkým zjevem. V úvozech a v stinných místech leží dosud sníh. Ráno se jde pěkně, dokud je země umrzlá. Ale potom - bláto a bláto.

10. III.

Kolem 10 hod. docházíme do města Priluk s hudbou v čele. Po pěkné silnici v řadách vyřízeni, jdeme pevným krokem. Ve městě jde boj. Protivné strany vnucují jedna druhé zbraní svůj politický program. Utichá, až úplně přestane. Jsme umístěni v čistých chatách. Není jisto, zda zde zůstaneme, či půjdeme dále. Dokonce se proslýchá, že pojedeme vlakem. To si nohy odpočinou! Je přece lepší se vézti. Po obědě chceme se trochu "zušlechtit", dáti do pořádku svůj zanedbaný zevnějšek. Avšak přijde příkaz: Seřaditi se! Na to celý pluk do jednoho odcházíme na nádraží. Rozložíme se pod stromy. Přebíráme službu po 2 pluku. Rekvirují se vagony. Přijede-li vlak, pasažíři se vtěsnají, namačkají do méně vagonů a tak pro nás také něco zbude. Sestavují se vlaky. Odjezd má býti rychlý. Kolem 4 hodiny přijíždí bolš. vlak a načíná střelbu po městě. Proto jsme z města odešli, aby měli "volnost dějství". Střílí se pro postrach, nebo neumí. Šrapnely praskají vysoko nad církví. Mezitím u připraveného panceřového automobilu stojí hlouček rudé gardy a mnoho našich chlapců. Okukují "bronýrák" a zajímá je křovácké, zálesácké vzezření bojovníků. Přes prsa mají kulometové lenty (to dělá dojem), bomby všeho druhu hází se u pasu, zbraně různých systémů a mnozí ještě mají navěšeny šavle a u boku revolver. Tak vyzbrojena málokterá armáda! Komisaři na rychlo shání nové dobrovolce, kterým z vagonu vydávají zbraně. Najdou se mnozí tuláci a zloději, kteří mají vhodnou příležitost k drancování. Zatím jejich štáby se radí, byl to vlastně samý štábr a komisar. Po vypršení lhůty ke vzdání se města, vyjíždí automobil a hned z obojích kulometů kropí ulice deštěm kulí. Létají do výše říms, odkud padá omítka a prach

38