25. 2.

Ze Stryževky o 10 hod. odchod přes židovské městečko Korostyšev. Z roty odchází 8 do výzvědného oddílu - Mlčoch, Mac, Šmíd, Šimura, Bohatý, Brabec, Bureš, Supal - k prap. Musílkovi. Budou míti ochranu ariergardu. Přecházíme řeku Tetěrev. Most připravuje se k vyhození, od čehož však upuštěno na rozkaz vel. divise Kolomenského. Za městečkem přehlížel nás gen. Kolomenský. Za Korostyševem táhne se les po obou stranách silnice. Cesta dlouhá. Hudba hraje málo, jsou unaveni. U Carevky odbočujeme s hlavní silnice v pravo a jdeme do Vojtabevky. Dnes se nám zdají versty pořádně dlouhé, koně stíží táhnou náklad v písčité půdě lesní. Nemohou vyjeti na příkrý kopec u říčky. Vesnice s baráky rozmarně roztroušenými. V chatách je nás mnoho. Obyvatelstvo nás pohostilo čím mohlo. Dáváme jim za to cukr. - Dovídáme se, že následkem nevyhozeného mostu přijely německé pancéřové automobily pod ukrajinskou vlajkou. V přestřelce byli 2 bratři zabiti a 4 raněni, z nichž jeden později zemřel. Hoši měli "bronebojné" kule a automobily brzy vzpomněly si na "Navrátila".

26. 2.

Jdeme zpět na silnici. Na pokraji pohřbívají padlé bratry. Jak smutno bylo nám při posledním S Bohem jim dávaném, jak dojemně zněla píseň Kde domov můj? - Most se připravuje k spálení. Kácí se telegrafní sloupy, snáší se sláma. Jaký to ruch. Dozvěděli jsme se jak židé v Korostyševě Němce přivítali. Snesli jim všechno možné. A pro nás neměli ani za peníze. Z automobilu vykládali Němci 2 zabité (asi plukovníka) a několik raněných. Draze zaplatili svoji drzost.

Přicházíme do Vysokého. Obyvatelstvo se bojí příchodu Němců. K nám jsou velice hodní. Pouze naříkají na předcházející části (4 pluk). Zakopávají věci. Frontovici odcházejí do Kijeva, kde prý se formují části proti Němcům. Je prý jich několik tisíc. - Vrátil se br. prap. Ryšavý, který přijel z Garnice do Žitomíru a tam již byli Němci. Kupují obilí anebo je násilně berou.

V noci projížděla bolševická jízdní divise (200 - 300 mužů) o 4 lehkých dělech. Po dorozumění stráží byli propuštěni.

Máme málo kuřiva.

27. 2.

Střídáme se (prapory) ve službě ariergardní. Bez oddychu jdeme do Jazova. Sdrželi jsme se zde, neboť došli jsme oboz, který přes chatrný most nemohl jeti.

34