[1]

26

[1] - originál strany 26 obsahoval poznámky (vsuvky), které jsou nyní vřazeny mezi horizontální odělovací linky přímo do textu na str. 16 a 22 - viz poznámky pod čarou na těchto stránkách.