opatřen. Postavená kuchyň hodila se mezi své sousedy svou chudobou, nekazila dojem. Stihla nás však nehoda. Rozpuštěné, dovádivé máslo v kotli chytlo a ohnivé jazyky zachytily proschlé rákosí. Kuchyň v plamenech. Přičiněním hochů požár se nerozšířil. Mužíci stáli jako dřevění. Pozbyli jsme několik sbíraček a drobné kuchyňské nářadí.

Teprve nyní jsme poznali, jak na nás již mnozí obyvatelé hledí. Naše vzájemné přátelství utrpělo trhlinu. My jsme se vším vinni, jsme to a to ap.

Nová kuchyň postavena u Betléma. (U chaty v poli, kde jsme říkali v Betlémě.) Avšak i tu stihla nehoda. V noci za prudkého, bujného větru odnešena střecha a stěny povaleny. Vystavena do třetice a podle přísloví "Do třetice všeho dobrého" zůstala státi věrně plně své povinnosti až do našeho odchodu.

27. XII.

Večer, kdy již mnozí se připravovali na lože, otřásly se dvéře a zadrnčela okna. Do chaty jak by někdo mocně zadul. S počátku neznali jsme pravé příčiny, ale tušili jsme, že to bylo od mocného tlaku vzduchu. Vyběhneme ven. V dálce mohutný požár. Přichází děžurný. Máme pohotovost. Na to zpráva: v Pečanovce vyhozeny dělostřelecké sklady. (Prý úmyslně - bolševiky projížděli Kornilovci.) Byly oběti. (Naši byli tam na službě.) Obyvatelstvo bylo vzrušeno, ženy se bály a plakaly. Museli jsme je laskavými slovy chlácholit. Pozdě v noci dovoleno jíti si lehnout.

Četli jsme "Kijevlanin". V něm popisován ústup gen. Kornilova od Běchova. Osvobozeni gen. Markov, Elsner, Lukonský a Denikin. Spojené st. S. A. vypověděly válku Rakousku. Na Kavkaze příměří.

28. XII.

V ženském světě stále ještě mají "moskaly" plné sympatie, tak mocně otřesené o posledním ohni, při kterém odkryli mužíci své tajné záhyby duše. Rádi by nás viděli u všech čertů. Nemohli se dočkati vypořádání s "poměščíkem". K tomu je zvláště nabádali vojáci vracející se z fronty. (Armáda se rozešla, vrátila se za pece. Výzbroj, děla, kulomety a koně za laciný peníz prodávány i Němcům. Domů si nosili rozkradené věci ze skladů. Vlaky jak lidské hrozny. Násilím vymáhán odjezd do vnitra. Poměry neuvěřitelné.)

Do nastávajícího sjezdu zvolen z naší roty br. Drábek.

23