přemrštěnými zprávami.

6. XI.

Pořádána akademie v našem divadle. Plukovní hudba a zpěváci vyplňovali program. Mělo to ráz slavnostního zahájení a odhalení nového našeho stánku umění. Přišli hosti ze zámku od nás i z Berezny, bylo i mnoho děvčat místních za průvodu chlapců. Průběhem jsme byli spokojeni. Líbil se "Mlýn v lese" s názorněním tekoucí vody, klepáním mlýna a slavičím tlukotem.

9. XI.

Přišel příkaz připraviti se k odchodu do okopů, ale večer byl odvolán.

10. XI. - 13. XI.

Odešlo 8 bratrů do poddůstojnické školy (Kalaš, Šmíd, Petráček, Melich, Nový, Holman, Regner a Jaroš). Scházíváme se v čítárně, kde navečer netrpělivě očekáváme "gazety" a rozpředou se časté debaty. Vždyť ty večery bývaly nejlepší z celého dne, jak v čítárně, kde se politikovalo, dělali plány v budoucno, tak doma v chatách. V pícce zapraskaly vesele víchy slámy s rojem červenavých kmitavých jisker a dodávaly zlatového nádechu, pohádkového ovzduší naší večerní "černé" hodince. Sedávali jsme sami anebo v družném hovoru s domácími. Rádi jsme poslouchali lahodnou mluvu "chocháckou"! Smích často ozýval se chatou. Byli jsme veselí. Po černé hodince rozsvícena lampa. Petrolej jsme obyčejně platili sami. Babky nám přály a za to se jim v ledačem pomohlo. Na zahradách a ve stodolách bylo často vidět pracující naše chlapce. Některá příprava jídel zdála se nám s počátku divná a jen s ohledu slušnosti bylo několik lžic vpravováno do žaludku, třeba se vzpíral. Později se jedlo po zvyknutí téměř vše chozajkou připravené.

A co nás nejvíce uklidňovalo? Prof. Masaryk zůstane s námi v Rusku následkem složité situace politické. - A my se vynasnažíme, abychom zůstali klidní a utvořili silnou bojovou jednotku.

14. XI. - 23. XI.

Jsou silné mrazy a 23. snesly se první vločky sněhové. Může se aspoň na čerstvý svěží vzduch!

Praporčík Krylenko se stal hlavním velitelem ruských sil. Kam to armáda spěje? Přišly i zprávy nezaručené, že Duchonin ubit, Kerenský na útěku na Sibiř, Kornilov prchá se svým vojskem na Don pronásledován bolševiky, Kaledin mu dává na pomoc kozáky a p.

24. XI.

Prof. Maksa v příkaze vysvětluje, že úspěch našeho hnutí není spoután s osudem Ruska, který nepadne s ním. Naše právo na revoluci proti imperialistickému Rakousku nemůže upírat žádná ruská strana. Buďte klidni!

Máme rotnou lávku, kde možno nejpotřebnější věci koupiti. Z českého pivovaru z Polonoe vozí se i pivo. Není to pravé naše

21